Dịch vụ thư viện trực tuyến Spring Share

CÁC ỨNG DỤNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN  (ONLINE LIBRARY SERVICE APPs)

 

Ngày 3/3/2016, Springshare LLC và IDT Vietnam đã cùng ký Thỏa thuận đối tác, qua đó IDT Vietnam là đối tác ủy quyền duy nhất của Springshare LLC tại lãnh thổ Việt Nam.

Springshare là hãng công nghệ có trụ sở tại Miami (USA), chuyên phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ thư viện trực tuyến cho các thư viện đại học, thư viện công cộng,

thư viện chuyên ngành và thư viện trường học trên toàn thế giới.

Hiện nay đang có trên 4.800 thư viện tại 78 quốc gia đang sử dụng các ứng dụng dịch vụ của Springshare, phục vụ trên 78.000 thư viện viên và 5,9 triệu người dùng.

 

CÁC NHÓM ỨNG DỤNG DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỦA SPRINGSHARE

 

LibGuides

LibGuides - Ứng dụng dịch vụ hướng dẫn tìm tin theo chủ đề (Subject Guide): công cụ cho các thư viện tổ chức lại các nguồn lực thông tin theo từng chủ đề, môn loại, giúp các bạn đọc tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Cho phép quản lý truy cập theo IP/Password; tạo nhóm các tài liệu liên quan; tạo và quản lý các cuộc khảo sát trực tuyến…

Read more...

LibAnswers

LibAnswers: Công cụ cho thư viện hỗ trợ, tương tác với bạn đọc thông qua chat, SMS, mạng xã hội. Trả lời các câu hỏi của bạn đọc; tạo “FAQ – các câu hỏi thường gặp”;

Read more...

LibCal

LibCal: Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia... Tạo và thông báo lịch các sự kiện của thư viện. Đặt chỗ và lên lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tìm tin (thủ thư, giáo viên…) 

Read more...

LibStaffer

LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên; cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc tối đa/ tối thiểu cho các thư viện viên;

Read more...

LibAnalytics

LibAnalytics: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách, CSDL điện tử; thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông; thống kê mượn liên thư viện; thống kê chi tiêu và thu nhập của thư viện; thống kê tương tác với bạn đọc; thực hiện so sánh chéo các bộ dữ liệu; phân tích các báo cáo xu hướng…

Read more...