.

Phần mềm thư viện

- Là hệ phần mềm và các dịch vụ quản trị thư viện tích hợp. Có chức năng gần giống như phần mềm quản lý thư viện ILS, tuy nhiên đây là dạng phần mềm thư viện thế hệ mới (Library Service Platform). - Hoàn toàn sử dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud-based) - WMS bao gồm các thành phần/module sau: + Bổ sung – Acquisitions: quản lý các nghiệp vụ mua, bổ sung tài liệu + Lưu thông –...
KIPOS.WebPortal: Cổng thông tin điện tử thư viện - Quản lý tin tức sự kiện - Diễn đàn - Hàng chục phân hệ tùy biến theo yêu cầu khách hàng.
IPOS.Digital: Giải pháp thư viện số (7 phân hệ) - Quản lý kho tư liệu số -  Biên tập đối tương số. - Tra cứu - Quản lý lưu thông - Trình diễn - Chỉ mục và tìm kiếm toàn văn - Tạp chí điện tử 
KIPOS.Automation: Giải pháp tự động hóa thư viện( 5 phân hệ) - Biên mục - Tra cứu - Quản lý lưu thông - Quản lý bổ sung - Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ
EZproxy là phần mềm trung gian quản lý việc truy cập và xác thực thông tin của người dùng tin ở ngoài thư viện khi họ truy cập vào nguồn tài liệu số của các thư viện mua từ các NXB điện tử, hay nguồn tài liệu số nội sinh của thư viện. Ezproxy có thể tích hợp với các hệ thống xác thực người dùng khác nhau như LDAP, SIP, Shibboleth trong các trường đại học để làm giảm số lượng tài khoản và mật khẩu...
Dịch vụ Worldcat Discovery do OCLC (Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến) cung cấp là một giải pháp tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung, khả năng tìm kiếm và truy cập đến 2 tỷ tài liệu của 74.000 thư viện trên thế giới và các nhà cung cấp nội dung trên thế giới. Worldcat Discovery là một ứng dụng điện toán đám mây (cloud-based application). Worldcat Discovery tạo ra một kênh...
Contentdm là một giải pháp tổng thể cho một việc quản lý tài liệu số do OCLC cung cấp. Contentdm quản lý, lưu trữ các loại hình tài liệu số của thư viện và giới thiệu các tài liệu đấy đến với bạn đọc thông qua Website của Contentdm, Contentdm quản lý được các loại hình tài liệu với nhiều định dạng khác nhau như các file văn bản, âm thanh, hình ảnh, bản đồ, video, các file Microsoft Office. Khi sử...