.

Video hội nghị OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2016

Video hội nghị OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2016

Video hội nghị OCLC Asia Pacific Regional Council Meeting 2016 - Libraries at the Crossroads: Tracking Digital Footprints 

Đừng bỏ lỡ video clip này nếu bạn quan tâm đến việc kết nối mạng thư viện và chia sẻ dữ liệu.

https://oclc.wistia.com/medias/1quv2mc6l7