.

Dịch vụ thư viện trực tuyến

LibGuides là một hệ thống quản lý nội dung được sử dụng bởi hàng ngàn thư viện trên thế giới. Cán bộ thư viện sử dụng công cụ này để quản lý kiến thức và chia sẻ thông tin, tổ chức các lớp học, các chủ đề để tạo và quản lý trang web. Từ đó, tăng lượng sử dụng các nguồn tài nguyên và nội dung của thư viện bằng cách hiển thị các tài liệu đó trong LibGuides.
Một nền tảng cho phép các thư viện hỗ trợ và giao tiếp với bạn đọc thông qua nhiều kênh khác nhau như: LibChat, SMS, Email, Twitter, Facebook… và cung cấp các câu hỏi thường gặp FAQ để bạn đọc tự tìm hiểu mà không cần đến sự hỗ trợ của thủ thư.
Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia... Tạo và thông báo lịch các sự kiện của thư viện. Đặt chỗ và lên lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tìm tin (thủ thư, giáo viên…)
LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên; cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc tối đa/ tối thiểu cho các thư viện viên;
LibAnalytics: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách, CSDL điện tử; thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông; thống kê mượn liên thư viện; thống kê chi tiêu và thu nhập của thư viện; thống kê tương tác với bạn đọc; thực hiện so sánh chéo các bộ dữ liệu; phân tích các báo cáo xu hướng…