.

Kiến thức chuyên ngành

Lương Thị Thắm Công ty IDT Vietnam Bài đăng trên Tạp chí Thư viện Việt Nam số 4 (60) 7-2016 Tóm tắt:Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong các trường đại học, cao đẳng, vì vậy việc...
Xã hội phát triển, các thư viện ngày càng bị thúc ép phục vụ nhiều và có hiệu quả hơn trong khi các nguồn lực đầu tư, cả kinh phí và con người lại bị hạn chế. Trước bối cảnh đó, cũng có ý kiến cho...
Trịnh Xuân Giang Công ty IDT Vietnam Trong những năm gần đây khi các bộ sưu tập tài liệu điện tử, tài liệu số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong những bộ sưu tập tài liệu của thư viện đã...
Dương Đình Hòa Công ty CP Thông tin và Công nghệ số Tóm tắt: Công nghệ RFID bắt đầu được áp dụng rộng rãi vào quản lý thư viện từ khoảng những năm 2000 trong các mô hình thư viện hiện đại, thân...
Ngày nay, khi mà nhu cầu số hóa sách, tài liệu ngày càng phổ biến thì các thiết bị quét cũng theo đó ngày càng phát triển và đa dạng hơn. Không chỉ các thư viện, các trung tâm lưu trữ có nhu cầu...