.

Nedap

Hãng công nghệ RFID danh tiếng có trụ sở tại Hà Lan. Một giải pháp toàn diện và đầy đủ về hệ thống các thiết bị RFID trong thư viện.

Website: http://www.nedaplibrary.com/