.

OCLC

Trung tâm Thư viện Máy tính Trực tuyến (OCLC) là tổ chức thành viên thư viện lớn nhất trên thế giới có trụ sở tại Ohio-USA. Hiện có khoảng 72.000 thư viện tại 172 quốc gia đang sử dụng dịch vụ của OCLC.
Website: https://oclc.org/home.en.html