Note1_oclc

Tính năng

Support long-term data management

Digital Archive is a specially designed system in a controlled operating environment dedicated to the ongoing managed storage of digital content. We have designed processes and procedures specifically for Digital Archive to support the long-term management of data.

Physical security

The system is housed in a limited-access operations facility, monitored 24/7 by system operators, security guards and cameras.

Data security

OCLC's dedicated and certified information security team reviews the processes for applications, systems and procedures.

Data backups

Copies of the content in Digital Archive are geographically distributed in separate, secure facilities.

Disaster recovery

Our facilities and systems are protected from both minor outages and major disasters.

ISO compliant

We take quality and information security seriously. We are ISO-9001 certified and operate in accordance with ISO-27001.

 

Monitor your digital content's ongoing health

OCLC's systems perform a number of quality checks on your files

Manifest verification

We ensure that the files you sent us match what's listed in the shipping manifest.

Virus check

We check each file we receive for viruses using industry-standard security software.

Fixity check

We scan each file and create unique "fixity key." If anything is altered within the file, a subsequent fixity scan will generate a different key so you'll know if there has been a change.

Format verification

We verify that the file is in the format indicated by its file extension (e.g., .tif file extension for TIFF format files).

Our automated systems revisit these quality checks periodically so you receive up-to-date reports on the health of your collection. We provide monthly updated information for all of your collections on your personal archive report portal.

Thành viên OCLC

Thành viên OCLC - MEMBERS

- Bất cứ thư viện nào cũng có thể đăng ký làm thành viên của OCLC mà không mất một khoản hội phí nào.

- Khi làm thành viên của OCLC các thư viện phải tham gia biên mục và đóng góp biểu ghi thư mục của mình vào WorldCat (Mục lục liên hợp trực tuyến của OCLC) để cùng xây dựng mục lục liên hợp lớn nhất thế giới. Muốn làm được điều này, thư viện bắt buộc phải sử dụng Connexion – dịch vụ biên mục trên WorldCat.

- Thành viên OCLC có thể chia sẻ tài nguyên với các thành viên khác của OCLC thông qua các dịch vụ của OCLC.

- Thành viên OCLC có thể tham gia họp thường kỳ và bầu cử/ứng cử trong OCLC

Người dùng OCLC - USER

Các thư viện không tham gia biên mục trên WorldCat nhưng sử dụng các dịch vụ thông tin khác của OCLC, ví dụ như:

- WorldShare Management Services – Phần mềm TV tích hợp công nghệ ĐTĐM

- WorldCat Discovery —  Giải pháp tìm kiếm tập trung đơn nhất

- CONTENTdm — Phần mềm quản lý các bộ sưu tập số

- Inter-Library Loan (ILL) Service — Dịch vụ mượn liên thư viện, chia sẻ tài nguyên toàn cầu.

- WebDewey — DDC phiên bản trực tuyến

- EZproxy — phần mềm xác nhận người dùng từ xa qua proxy

Biểu phí dịch vụ biên mục của oclc

Đơn vị tính: đô la Mỹ

STT

Mục

Giá thông thường cho các quốc gia khác trong khu vực

Giá ưu đãi cho các thư viện tại Việt Nam

1

Tải các biểu ghi đã có trong thư viện (Batch-load)

$ 0.2/Biểu ghi

$ 0.1/Biểu ghi

2

Biên mục tài liệu mới

 

Tối đa 1000 nhan đề/năm

$ 2.500

$ 1.500

 

1001 tới 2000 nhan đề/năm

$ 3.750

$ 2.250

 

2001 tới 3000 nhan đề/năm

$ 6.250

$ 3.750

 

3001 tới 4000 nhan đề/năm

$ 8.750

$ 5.250

 

4001 tới 5000 nhan đề/năm

$ 11.250

$ 6.750

 

5001 tới 6000 nhan đề/năm

$ 13.750

$ 8.250

 

6,001 tới 7,000 nhan đề/năm

$ 16.250

$ 9.750

 

7,001 tới 8,000 nhan đề/năm

$ 18.750

$ 11.250

 

8,001 tới 9,000 nhan đề/năm

$ 21.250

$ 12.750

 

9,001 tới 10,000 nhan đề/năm

$ 23.750

$ 14.250

 

10,001 tới 11,000 nhan đề/năm

$ 26.250

$ 15.750

 

11,001 tới 12,000 nhan đề/năm

$ 28.750

$ 17.250

 

12,001 tới 13,000 nhan đề/năm

$ 31.250

$ 18.750

 

13,001 tới 14,000 nhan đề/năm

$ 33.750

$ 20.250

 

14,001 tới 15,000 nhan đề/năm

$ 36.250

$ 21.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, thư viện sẽ phải trả1 khoản phí cho việc cài đặt và đào tạo, chi phí này chỉ phải trả 1 lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.OCLC sẽ làm việc với thư viện của bạn để có thể quyết định thời điểm hợp lý nhất cho việc đào tạo cán bộ. Thông thường thời gian cài đặt và đào tạo chiếm khoảng 4 đến 6 giờ làm việc.

            Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ biên mục, hay bất kỳ dịch vụ nào khác của OCLC đều có thể được bắt đầu tính thời gian vào đầu tháng của bất kỳ tháng nào trong 12 tháng.

            Các thư viện cần có máy tính xách tay, hoặc máy để bàn cho từng cán bộ thư viện Các máy này cần kết nối internet.

            Các cán bộ biên mục cần nắm rõ các tiêu chuẩn, quy tắc như ISBD/AACR2/RDA (1 trong 3 chuẩn biên mục), các trường trong khổ mẫu MARC 21.

Lợi ích khi tham gia thành viên

  • Kết nối với mạng lưới thư viện toàn cầu: Tham gia thành viên OCLC có nghĩa là thư viện đã tham gia kết nối với mạng lưới thư viện toàn cầu với hơn 70.000 thư viện tại 170 quốc gia trên thế giới đang là thành viên và sử dụng dịch vụ thư viện của OCLC.
  • Nâng cao sự hiện diện của thư viện lên toàn cầu: Thư viện thành viên phải tham gia đưa biểu ghi của mình vào CSDL WorldCat (CSDL thư mục lớn nhất thế giới hiện nay với trên 330 triệu nhan đề tài liệu và trên 2,2 tỷ điểm tài liệu), qua đó góp phần nâng cao sự hiện diện của Thư viện/Trường Đại học đến quy mô toàn cầu cũng như giới thiệu văn hóa Địa phương/Quốc gia đến toàn thể bạn đọc trên toàn thế giới.
  • Truy cập vào nguồn tài liệu quý hiếm: Là thành viên của OCLC các thư viện sẽ có cơ hội truy cập vào các nguồn tài liệu quý hiếm và có giá trị cao hiện do các thư viện thành viên của OCLC đang nắm giữ và chia sẻ.
  • Tiêu chuẩn hóa và quốc tế hóa các quy trình nghiệp vụ: Thư viện sử dụng dịch vụ biên mục của OCLC Connexion sẽ giúp biểu ghi thư mục của thư viện phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế bao gồm định dạng MARC, quy tắc biên mục, chủ đề.
  • Giảm thiểu chi phí: Hàng năm nhiều thư viện phải tốn một chi phí không nhỏ dành cho việc tìm kiếm, download biểu ghi thư mục trên mạng internet hoặc lập biểu ghi thư mục mới. Tuy nhiên khi thư viện là thành viên OCLC, thư viện sẽ tiết kiệm được chi phíkhông cần thiết đó, thư viện chỉ cần tìm kiếm và download biểu ghi thư mục có sẵn trên Worldcat (Hơn 300 triệu biểu ghi với hơn 473 ngôn ngữ được hiển thị trên WorldCat)
  • Hướng tới sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thư viện của OCLC bao gồm: Phần mềm Thư viện thế hệ mới WMS; Cổng tìm kiếm thông tin tập trung Discovery; Phần mềm quản lý bộ sưu tập số Contentdm; Dịch vụ mượn liên thư viện ILL…
  • Hiển thị và truy cập thông tin bộ sưu tập Thư viện: Là thành viên OCLC, khi sử dụng dịch vụ biên mục OCLC Connexion và Worldcat Discovery, thông tin về bộ sưu tập thư viện có thể hiển thị và truy cập thông qua Google, Google Books, Wikipedia, YahooBing
  • Tham gia dịch vụ mượn liên thư viện trên phạm vi toàn cầu: Là thành viên OCLC, thư viện có thể tham gia dịch vụ mượn liên thư viện của OCLC để có thể mượn tài liệu từ các thư viện khác trên thế giới và cho các thư viện khác mượn tài liệu của thư viện mình. Đây là dịch vụ mượn liên thư viện duy nhất trên phạm vi toàn thế giới. 

 Ngoài những lợi ích nôi bật trên, còn rất nhiều lợi ích khác thư viện nhận được khi là thành viên của OCLC như: 

  • Tham dự hội nghị quốc tế hàng năm của OCLC Châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị thường niên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là một hội nghị thường niên được tổ chức tại mỗi nước khác nhau theo mỗi năm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tất cả cán bộ thư viện có quan tâm đều có thể tham dự hội nghị này kể cả thư viện của họ đang không sử dụng dịch vụ của OCLC. Hội nghị sẽ diễn ra hai ngày liên tiếp và không mất chi phí, tuy nhiên, mỗi người tham dự hội nghị phải tự túc chi phí đi lại của mình.
  • Tham gia các cuộc bầu cử của OCLC Châu Á – Thái Bình Dương: OCLC là một tổ chức thành viên thư viện toàn cầu. Nhiều thư viện là thành viên Ban điều hành của OCLC được bầu thông qua Hội nghị toàn cầu OCLC và Hội nghị OCLC Châu Á-TBD. Chỉ các thư viện là thành viên của OCLC mới có thể bỏ phiếu và được bầu cử vào Ban điều hành thông qua những hội nghị này.