Các sản phẩm và dịch vụ

WorldCat là một bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhất bao gồm các bộ sưu tập của các thư viện trên thế giới và các nguồn dữ liệu từ các nhà xuất bản, nhà cung cấp dữ liệu quốc tế.
WorldShare cung cấp một bộ hoàn chỉnh các ứng dụng quản lý thư viện và các dịch vụ nền được xây dựng trên một nền tảng mở, công nghệ điện toán đám mây.

 

 

Digital Archive

Dịch vụ bảo quản tài liệu số: Cung cấp cho thư viện và các cơ quan lưu trữ dịch vụ bảo quản và lưu giữ các file gốc của tài liệu trên một môi trường lưu trữ đám mây và đảm bảo an ninh giám sát nghiêm ngặt. Với các tính năng nổi bật như kiểm tra virus, quản lý tình trạng hiện tại của tài liệu, khôi phục dữ liệu khi gặp thảm họa, tích hợp với Contentdm, Connexion và các công cụ quản lý tài liệu khác.

Xem tiếp...

WorldShare Management Services

Là phần mềm thư viện thế hệ mới, được xây dựng và hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.

Bao gồm các Module Bổ sung, Lưu thông, Quản lý siêu dữ liệu, Mượn liên thư viện, Tìm kiếm tập trung và chuyển giao, Thống kê, Quản lý giấy phép...

Xem tiếp...

OCLC WorldCat

  • Mục lục liên hợp lớn nhất thế giới
  • Trên 300 triệu biểu ghi thư mục
  • Trên 2 tỷ điểm vốn tài liệu do các thư viện đang xây dựng và đóng góp
  • Download và upload biểu ghi thư mục cho thư viện của mình
  • Bạn đọc toàn thế giới tra cứu và thể hiện sự hiện hữu của thư viện mình

Xem tiếp...

Camio - Art museum images online

CAMIO®—Catalog of Art Museum Images Online - Thư viện online tranh ảnh, tác phẩm từ các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Bao gồm 95.000+ hình ảnh. 

 

 

 

Xem tiếp...

Connexion - A full-service online cataloging tool

Công cụ tải xuống và tải lên, cập nhật và chỉnh sửa biểu ghi lên Worldcat, khả năng tùy chỉnh giao diện làm việc thích hợp với thư viện của mình. Connexion là điều kiện cần có nếu thư viện của bạn muốn biên mục và tải các biểu ghi biên mục của thư viện mình lên Worldcat

Xem tiếp...

Contentdm - Digital Collection Management

Phần mềm quản lý các bộ sưu tập số. Các bộ sưu tập số có thể được chia sẻ giữa cộng đồng gần 3000 thư viện trên thế giới hiện đang sử dụng Contentdm.

Xem tiếp...

Dewey Services

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Khung phân loại thập phân Dewey, bao gồm các ấn bản DDC: bản đầy đủ, bản tóm tắt và phiên bản online (Web Dewey)

Xem tiếp...

EZproxy - The leading access and authentication solution

Công cụ cho phép truy cập vào nguồn tài liệu số của thư viện với một thao tác xác thực đơn giản. Ezproxy cho phép người dùng có thể truy cập vào một số lượng lớn các tài liệu từ các nhà cung cấp uy tín trên thế giới. Nó cũng có thể tích hợp vào các hệ thống phần mềm hiện có của thư viện để người dùng có thể truy cập vào vốn tài liệu điện tử của thư viện. 

Xem tiếp...