Thiết bị công nghệ sóng vô tuyến RFID

Hệ thống thiết bị an ninh thư viện công nghệ sóng vô tuyến RFID (Radio Frequency Identification) được bố trí tại các phòng đọc mở của thư viện, có tác dụng đảm bảo an ninh và quản lý tài liệu trong thư viện, chống trộm và các giao dịch mượn/trả sai quy trình. Mỗi tài liệu được gắn 1 chip RFID (RFID Tag) sử dụng sóng vô tuyến. Hệ thống bao gồm các thành phần cơ bản sau:

 

Cổng an ninh thư viện, trạm lập trình, trạm lưu thông (mượn/trả):

 

Thuyết minh kỹ thuật: (Nhấn xem chi tiết)

Trạm mượn trả tự thiết kế theo mô hình của từng thư viện: 

 

 

 

Thiết bị kiểm kê tài liệu và chip RFID: 

 

Video về giải pháp công nghệ cho thư viện hiện đại:

Thư viện hiện đại với công nghệ RFID  Thiết bị tự động trong thư viện với công nghệ RFID   Bring library to life