Thiết bị số hóa chuyên dụng khổ A2

Chuỗi sản phẩm OS 12000, OS 12002 và OS 14000 và OS 16000 cung cấp những giải pháp cho mọi yêu cầu về số hóa các tài liệu khổ lớn, các cuốn sách và bản đồ có giá trị. Các sản phẩm có phát xạ ánh sáng thấp không chỉ bảo vệ tài liệu mà còn giúp thao tác scan tài liệu trở lên an toàn và hiệu quả. Các dòng máy scan khổ A2 không chỉ đáp ứng yêu cầu cao về hiệu quả sử dụng mà còn đạt được hiệu quả thẩm mĩ và thiết kế tiện dụng.