Thiết bị vi phim

Thiết bị xử lý vi phim

Bao gồm các thiết bị xử lý vi phim ngay sau khi được chụp hoặc ghi, giúp cho vi phim tránh khỏi các tác động của môi trường bên ngoài

Máy scan vi phim

Máy scan microfilm của hãng Zeutschel với thiết kế đơn giản, tốc độ quét nhanh và an toàn với tất cả các loại microfilm như phim cuộn, microfiche, jackets và aperture cards.

Xem tiếp...

Máy đọc vi phim

Thiết bị đọc vi phim cho các phim cuộn, phim cards... Được thiết kế để nâng cao tính sử dụng thường xuyên một cách hiệu quả nhất.

Xem tiếp...

Thiết bị ghi vi phim

Nhu cầu chuyển dạng những tài liệu số sang dạng vi phim để phục vụ lưu trữ lâu dài ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trong các trung tâm lưu trữ, thư viện. Đây là giải pháp bảo quản các file tài liệu số hiệu quả và lâu dài.

Xem tiếp...