OK 400 - 401 - Zeutschel

Là hệ thống chụp vi phim thông minh sở hữu độ chính xác và tin cậy cao. Hệ thống chiếu sáng và camera của OK 400/ 401 mang lại một tiêu chuẩn hoàn toàn mới, kết hợp giữa hiệu quả hoạt động và vận hành dễ dàng. Đặc điểm nổi bật của các thiết bị chuyển dạng vi phim này là hệ thống giữ sách thông minh phù hợp với ngay cả những tài  liệu gốc nhạy cảm và khó xử lý nhất. Người dùng sẽ được hướng dẫn thao tác cụ thể thông qua giao diện tương tác với người dùng.

 

 

 

  
 
 
 
  • Tính năng

  • Thông số kỹ thuật

  • Video and download