Archive Writer OP 500 - Zeutschel

Với ArchiveWriter OP 500, tất cả các tài liệu số sẽ được chuyển dạng dễ dàng và nhanh chóng phục vụ cho nhu cầu bảo quản tài liệu lâu dài. Thiết bị cho phép chuyển dạng tất cả các định dạng file tài liệu tiêu chuẩn ở chế độ màu, đen trắng hay thang xám sang vi phim với hiệu quả sử dụng cao và dễ hoạt động.

 

  

 

 

 

 

 

  • Tính năng

  • Thông số kỹ thuật

  • Video and download