OECD

OECD - Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, được thành lập năm 1961, trụ sở chính đặt ở Paris, Pháp và hiện tại có 34 thành viên - là một diễn đàn dành cho chính phủ của các nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới cùng nhau bàn bạc và đưa ra những chính sách giải quyết các vấn đề kinh tế của các quốc gia thành viên và của thế giới.

Thư viện điện tử của OECD - OECD iLibrary: Là thư viện trực tuyến lưu trữ, phát hành các Sách báo,Tạp chí, Báo cáo phân tích, các Bộ số liệu thống kê về 17 lĩnh vực chủ đề chính.

OECD iLibrary cung cấp 3 loại hình tài liệu chính - tài liệu in, tài liệu điện tử và cơ sở dữ liệu thống kê. 

Với các tiện ích nổi bật như khả năng truy cập đồng thời và không giới hạn, chức năng tìm kiếm vượt trội, quyền truy cập vĩnh viễn nội dung đã đặt mua,…Thư viện điện tử OECD là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng và tiện dụng phục vụ công tác truy vấn thông tin, nghiên cứu của các độc giả, nghiên cứu sinh và các chuyên gia quan tâm. Đây cũng là kênh tham khảo hiệu quả để tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phân tích, hoạch định chính sách kinh tế-xã hội cho các tổ chức chính phủ, các viện nghiên cứu cũng như các trung tâm thông tin.

 

OECD bao gồm 17 lĩnh vực về