World Bank Elibrary

Tổng quan về World Bank Elibrary

Ngân hàng thế giới World Bank là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1944,có trụ sở chính tại Washington,D.C,USA với hơn 188 quốc gia thành viên. Thông qua việc thực hiện và phát hành các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bao gồm tài chính, sức khỏe, giáo dục, biến đối khí hậu. thương mại, năng lượng, hiệu quả của viện trở, chính sách phát triển và tình trạng nghèo, World Bank mong muốn giúp đỡ các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Thư viện điện tử World bank eLibrary là một trang web được xây dựng trên nền tảng tiên tiến nhất. Cung cấp tất cả sách báo, tạp chí và văn bảo dự thảo của World Bank được phát hành năm 1990s (khoảng 9000 cuốn) với 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ngoài nội dung đầy đủ các ấn phẩm của WB, thư viện điện tử WB eLIbrary còn cung cấp một loạt các công cụtính năng đặc biệt giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm trong quá trình nghiên cứu (công cụ tìm kiếm nâng cao, công cụ lọc kết quả tìm kiếm theo tùy chọn, lưu kết quả tìm kiếm,….) thư viện điện tử WB elibrary là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng, tiện dụng phù hợp cho nhu cầu đặc trưng của các thư viện, những người nghiên cứu và các tổ chức học thuật.

Hiện nay, thư viện điện tử World bank eLibrary đang được sử dụng bởi viện nghiên cứu hàng đầu thế giớicác cơ quan chính phủ và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu cố vấn và các tổ chức phi chính phủ.

Bộ sưu tập chính của World bank eLibrary bao gồm:

World Bank Flagship, Annual Publications: ấn phẩm xuất bản hàng năm của World bank.

Data Publications: các ấn phẩm cơ sở dữ liệu

Regional and Thematic Series: sơ ri các ẩn phẩm theo khu vực và chủ đề

Training manuals and Handbooks: sổ tay hướng dẫn đào tạo

Working papers: Văn bản dự thảo

- Tạp chí chuyên ngành định kỳ như The world bank economic review. World bank Research Observer, and Development Outreach