.

Springshare

Hãng công nghệ có trụ sở tại Miami (USA), chuyên phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ thư viện trực tuyến cho các thư viện đại học, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và thư viện trường học trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại (3/2016), đang có trên 4.800 thư viện tại 78 quốc gia đang sử dụng các ứng dụng dịch vụ của Springshare, phục vụ trên 78.000 thư viện viên và 5,9 triệu người dùng.

Website: http://www.springshare.com/