.

WorldShare Management Services

- Là hệ phần mềm và các dịch vụ quản trị thư viện tích hợp. Có chức năng gần giống như phần mềm quản lý thư viện ILS, tuy nhiên đây là dạng phần mềm thư viện thế hệ mới (Library Service Platform). - Hoàn toàn sử dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud-based) - WMS bao gồm các thành phần/module sau: + Bổ sung – Acquisitions: quản lý các nghiệp vụ mua, bổ sung tài liệu + Lưu thông –...