.

Chương trình dùng thử CSDL OECD

Kính gửi Quý Thư viện/ Đơn vị/ Tổ chức,

 

IDT Việt Nam hân hạnh được thông báo Chương trình trải nghiệp dùng thử CSDL đến từ nhà cung cấp OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

Chương trình đem tới cơ hội cho bạn đọc của thư viện, đơn vị, cơ quan tổ chức, đoàn thể... truy cập tới nội dung toàn văn sách, tạp chí, chương bài, văn bản dự thảo, ấn phẩm định kỳ, phân tích thống kê. Tại đây, người dùng có thể theo dõi và sử dụng dữ liệu của OECD cho nghiên cứu của mình.

Thời gian dùng thử: 30 ngày.

Để đăng ký tham dự xin vui lòng ấn vào link.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Hoàng Phương qua email: phuonghtt@idtvietnam.vn

 

Trân trọng cảm ơn Quý Đơn vị đã quan tâm!

Thay mặt OECD iLibrary và IDT Vietnam.