.

Kiến thức chuyên ngành

The CzurTek ET16 Scanner is a device from Czur - a universal scanner brand aimed at self-service needs and using simple scanning material. The Czur ET16 self-service scanner features a...
Giới thiệu chung. 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây khi các bộ sưu tập tài liệu điện tử, tài liệu số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong những bộ sưu tập tài liệu của thư...
1. Giới thiệu chung. Trên thực tế hiện nay các thư viện đang phải đối mặt với hai bài toán quan trọng, thứ nhất là ngân sách hoạt động cho các thư viện được cấp không đều, với một số thư viện còn...
OCLC - Kết nối mạng thư viện toàn cầu – Hợp tác chia sẻ tài nguyên và các dịch vụ thư viện. Dương Đình Hòa - Công ty IDT Vietnam Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng...
Lương Thị Thắm Công ty IDT Vietnam Bài đăng trên Tạp chí Thư viện Việt Nam số 4 (60) 7-2016 Tóm tắt:Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong các trường đại học, cao đẳng, vì vậy việc...