.

Kiến thức chuyên ngành

Nowadays, when the demand for digitizing books and documents has become more and more popular, the scanning devices have also become more and more developed and diversified. Not only do libraries...
The CzurTek ET16 Scanner is a device from Czur - a universal scanner brand aimed at self-service needs and using simple scanning material. The Czur ET16 self-service scanner features a...
General introduction. 1. Set the problem In recent years, as the collection of electronic and digital documents has played an increasingly important role in the library's document collections,...
1. Giới thiệu chung. Trên thực tế hiện nay các thư viện đang phải đối mặt với hai bài toán quan trọng, thứ nhất là ngân sách hoạt động cho các thư viện được cấp không đều, với một số thư viện còn...
OCLC - Kết nối mạng thư viện toàn cầu – Hợp tác chia sẻ tài nguyên và các dịch vụ thư viện. Dương Đình Hòa - Công ty IDT Vietnam Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng...