.

RFID Library Automation System

Các thẻ tag có hiệu suất về phí tổn rất tốt, cùng với hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng quản lý thư viện và đa phương tiện. Các sản phẩm dạng khối cho phạm vi đọc tốt nhất, kích thước và hiệu suất được tối ưu trong một thiết kế nhỏ gọn.