.

CSDL điện tử

Ngân hàng thế giới World Bank là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1944,có trụ sở chính tại Washington,D.C,USA với hơn 188 quốc gia thành viên. Thông qua việc thực hiện và phát hành các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bao gồm tài chính, sức khỏe, giáo dục, biến đối khí hậu. thương mại, năng lượng, hiệu quả của viện trợ, chính sách phát triển và tình trạng...
Liên Hiệp Quốc (United Nation) là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.Trong 70 năm kể từ khi thành lập đến nay, Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên, bao gồm hầu hết các quốc gia có chủ quyền...
CSDL ITU iLibrary
ITU (International Telecommunication Union) là cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của Liên hiệp quốc - ICTs. ITU được thành lập tại Paris vào năm 1865 với tên gọi Liên minh Điện báo quốc tế (International Telegraph Union). Nó lấy tên hiện tại vào năm 1934, và năm 1947 trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. ITU đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn...
CSDL WTO iLibrary
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất xử lý các quy tắc thương mại giữa các quốc gia.  Trọng tâm là các hiệp định WTO, được đàm phán và ký kết bởi phần lớn các quốc gia thương mại của thế giới và được phê chuẩn trong Quốc hội của họ.  Mục tiêu là để đảm bảo rằng giao dịch diễn ra suôn sẻ, có thể dự đoán và tự do nhất có thể. WTO iLibrary là...
OECD iLibrary là thư viện trực tuyến của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD bao gồm sách, giấy tờ, số liệu thống kê và cổng phân tích dữ liệu của OECD.   OECD iLibrary chứa nội dung xuất bản bởi Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm phát triển OECD, Chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA), và Diễn đàn vận tải Quốc tế (ITF)....
Gale Academic OneFile là bộ cơ sở dữ liệu học thuật của nhà xuất bản Gale. Trong đó có chứa đa dạng chủ đề phục vụ nhu cầu của người học ở các độ tuổi khác nhau từ học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học tự do. Số lượng: hơn 17.000 xuất bản phẩm từ các tạp chí học thuật và các nguồn tài nguyên tin cậy về đa dạng chủ đề. Truy cập các bài báo từ Nature, the Economist, New York...