Gale Academic OneFile

1. Gale Academic Onefile là gì?

Gale Academic OneFile là bộ cơ sở dữ liệu học thuật của nhà xuất bản Gale. Trong đó có chứa đa dạng chủ đề phục vụ nhu cầu của người học ở các độ tuổi khác nhau từ học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học tự do.

Tài liệu điện tử với số lượng: hơn 17.000 xuất bản phẩm từ các tạp chí học thuật và các nguồn tài nguyên tin cậy về đa dạng chủ đề. Truy cập các bài báo từ Nature, the Economist, New York Times, và hàng nghìn podcast và phụ đề từ NPR và CNN cũng như các video từ BBC Worldwide Learning.

2. Chủ đề chính của Gale Academic Onefile

Arts and HumanitiesHealth & MedicineTherapies, Treatments, and SurgeriesDramaRegional HistoryPsychology
Business & EconomicsNursingMedia & Fine ArtsLiterature and WritingScience & TechnologyPhysics  
Business and IndustryDiseases and ConditionsLanguages and LinguisticsMathematicsBiologyUS. History
EconomicsDrugsCriminal JusticePolitical Science & Diplomatic StudiesChemistry  
EngineeringDiagnostics and TestsLiteraturePolitical ScienceEnvironmental Science  

CSDL Gale Academic Onefile giúp độc giả tìm hiểu sâu hơn về các bài báo học thuật đa dạng và chính thống.

Tìm hiểu thêm tại: Gale Academic OneFile

  Công cụ tìm kiếm đơn giản, bộ lọc điều chỉnh phạm vi tìm giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được tài liệu họ cần một cách nhanh chóng và chính xác.

  Công cụ kết nối: với công cụ Microsoft Office 365, có khả năng highlight, ghi chú, chia sẻ, lưu và tải nội dung.

  Liên kết tới sách điện tử: thông qua các đường dẫn được gắn tại nội dung liên quan trong bài viết.

  gale acdemic onefile idt 1

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile  

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

  Hình ảnh: Gale Academic OneFile