Quản trị công
OECD nghiên cứu chủ đề quản trị công nhằm xác định xu hướng thay đổi về nhu cầu xã hội và thị trường, từ đó hỗ trợ các quốc gia thích nghi với những vấn đề liên quan tới sắp xếp quản trị  khu vực…
Xã hội và Y tế
Cuộc chiến chống lại nạn đói nghèo và các vấn đề xã hội vẫn luôn nhức nhối ở các quốc gia thuộc OECD và không thuộc OECD. Cung cấp những khoản phúc lợi cho con người giúp giảm thiểu những khó khăn về…
PapersFirst
PapersFirst chỉ mục tới các tài liệu hội thảo học thuật trên khắp thế giới được tập hợp bởi Trung tâm cung cấp tài liệu thư viện Anh quốc (The British Library Document Supply Centre). PapersFirst bao…