.

Tin tức

Di sản văn hóa phi vật thể (tiếng Anh: Intangible cultural heritage) là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa...
Tóm tắt: Kịch là một bộ môn nghệ thuật sân khấu, một trong ba phương thức phản ánh hiện thực của văn học. Kịch có mối liên hệ với thư viện ở hai điểm là: vốn tài liệu của thư viện có nói về nghệ...
Xã hội ngày nay là xã hội của sự bùng nổ thông tin tri thức; hàng ngày, hàng giờ hay thậm chí là hàng phút, hàng giây cấp số nhân của thông tin được tăng lên một cách đáng kể. Với thời đại này mỗi cá...
1. Giới thiệu Công ty (https://idtvietnam.vn/; https://thietbisohoa.vn/) Công ty Cổ phần Thông tin & Công nghệ Số (IDT Vietnam) là Công ty hàng đầu trong triển khai các giải pháp công nghệ thư...
1. Giới thiệu Công ty (https://idtvietnam.vn/; https://thietbisohoa.vn/): Công ty CP Thông tin & Công nghệ số (IDT Vietnam) là Công ty hàng đầu trong triển khai các giải pháp công nghệ thư...