Thiết bị thông minh https://idtvietnam.vn/ vi Giải pháp thư viện thông minh IoT https://idtvietnam.vn/giai-phap-thu-vien-thong-minh-iot <span>Giải pháp thư viện thông minh IoT</span> <span><span>anhdth</span></span> <span>T4, 09/01/2021 - 11:17</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Giải pháp được xây dựng trên nền của các ứng dụng quản lý thư viện truyền thống và bổ sung các giải pháp, chức năng, nghiệp vụ để chuyển đổi môi trường thư viện hiện tại sang hướng mở và hiện đại.&nbsp;</span></span></span></p> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Hệ thống sẽ tích hợp với các ứng dụng quản lý thư viện và nguồn tài nguyên hiện có của thư viện, chuẩn hoá về một môi trường đồng nhất và bổ sung thêm các yếu tố sau:</span></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Các trang thiết bị cảm biến / điều khiển thông minh ứng dụng IoT</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Mô hình bộ giải pháp phần mềm phục vụ chuyển đổi hoàn thiện thư viện truyền thống sang thư viện thông minh với 3 thành phần chính là quản lý thư viện thông minh, quản lý các trang thiết bị cảm ứng tương tác với người sử dụng và ứng dụng di động</span></span></span><strong><span style="background-color:transparent; color:#333333; font-family:times new roman; font-size:13.999999999999998pt">&nbsp;</span></strong></p> </li> </ul> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -44px; top: -12px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/thiet-bi-thong-minh" hreflang="vi">Thiết bị thông minh</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2021-09/giai_phap_thu_vien_thong_minh_iot_0_0.jpg" width="900" height="352" alt="Giải pháp thư viện thông minh IoT" title="Giải pháp thư viện thông minh IoT" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quản lý thư viện thông minh</span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Quản lý toàn bộ các tài nguyên và hoạt động hàng ngày của thư viện:&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Quản lý tài nguyên thư viện&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Quản lý và đồng bộ toàn bộ tài liệu giấy và tài liệu trực tuyến</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Quản lý các dịch vụ chủ động cho người dùng</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Quản lý tương tác, phản hồi&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Cổng thông tin thư viện&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết bị cảm ứng&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Các màn hình cảm ứng được thiết kế nhằm quảng bá, giới thiệu và thực hiện các thao tác đơn giản nhằm mục đích hỗ trợ người dùng khi đến với thư viện.&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Môi trường thư viện&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Bản đồ chỉ đường&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Sự kiện&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ứng dụng di động&nbsp;</span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Ứng dụng di động cho bạn đọc phục vụ hoạt động truy cập, tương tác hay khai thác các dịch vụ thư viện mọi lúc, mọi nơi một cách đơn giản và thuận tiện.&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Hồ sơ, thông báo cá nhân&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Tìm kiếm tài liệu&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Đặt phòng họp</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(51, 51, 51)">Tương tác&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các thiết bị thông minh IoT</span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cho phép chuyển đổi môi trường thư viện sang một môi trường được đo lường, theo dõi, giám sát và tự động hóa một cách toàn diện.</span></span></span></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2021-09/layer-1_0_4.jpg" width="1099" height="688" alt="Giải pháp thư viện thông minh IoT" title="Giải pháp thư viện thông minh IoT" class="img-responsive" /> </div> </div> Wed, 01 Sep 2021 04:17:05 +0000 anhdth 1114 at https://idtvietnam.vn Hệ thống đặt chỗ I-Reserve https://idtvietnam.vn/he-thong-dat-cho-i-reserve <span>Hệ thống đặt chỗ I-Reserve</span> <span><span>anhdth</span></span> <span>T3, 08/31/2021 - 15:10</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ thống i-Reserve là hệ thống đặt chỗ tích hợp với các thiết bị kiểm soát truy cập. Trong đó:<br /> - <strong>Hệ thống đặt chỗ</strong>: là phần mềm và thiết bị cung cấp giao diện cho phép bạn đọc đặt mượn phòng, thiết bị, … một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp của thủ thư. Đồng thời, cung cấp cho thư viện công cụ quản lý tập trung việc sử dụng phòng, thiết bị của bạn đọc.<br /> -<strong> Hệ thống kiểm soát truy cập</strong>: là hệ thống thiết bị với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ việc truy cập vào các khu vực, phòng, thiết bị của người dùng thư viện. Bất cứ việc ra/vào, sử dụng phòng, thiết bị đều cần được xác thực thông qua thẻ bạn đọc, và dữ liệu từ hệ thống đặt chỗ cũng liên tục được đồng bộ để đóng/mở cửa và bật/tắt thiết bị đúng như thời gian, địa điểm mà bạn đọc đã đặt mượn từ trước.</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/thiet-bi-thong-minh" hreflang="vi">Thiết bị thông minh</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2021-08/ireserve_0_0.png" width="1093" height="761" alt="Hệ thống đặt chỗ I-Reserve" title="Hệ thống đặt chỗ I-Reserve" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- <strong>Kiểm soát truy cập chặt chẽ</strong>: chỉ những người đã đăng ký với thư viện và được cấp thẻ bạn đọc mới có thể mở cửa vào/ra thư viện. Đồng thời, bất cứ việc truy cập thư viện nào đều được xác thực và lưu lại lịch sử, là tiền đề vững chắc trong khâu an ninh chung của thư viện.<br /> -<strong> Đặt mượn và sử dụng dịch vụ thuận tiện</strong>: bạn đọc dễ dàng đặt mượn các phòng/thiết bị thông qua giao diện phần mềm trực quan. Sau khi đã đặt mượn thành công, bạn đọc có thể truy cập bằng thẻ bạn đọc để sử dụng phòng/thiết bị như đã đặt trước. Như vậy, quá trình đặt mượn và sử dụng các dịch vụ của thư viện bạn đọc có thể hoàn toàn chủ động mà không cần đến sự trợ giúp của thủ thư. Đem lại trải nghiệm tiện nghi, hiện đại cho bạn đọc.<br /> -<strong> Tối ưu hóa tài nguyên thư viện</strong>: bạn đọc có thể đặt mượn theo từng giờ, đồng thời việc sử dụng phòng/thiết bị của bạn luôn được đồng bộ theo thời gian thực. Đảm bảo không bị chồng chéo trong việc mượn và sử dụng. Bên cạnh đó, bạn đọc có thể biết được phòng/thiết bị nào đang trống hay giờ nào sẽ trống để có thể lên kế hoạch đặt mượn và sử dụng dịch vụ thư viện hợp lý.<br /> - <strong>Quản lý tập trung</strong>: toàn bộ hệ thống bao gồm các phần mềm và thiết bị trong hệ thống đều được quản lý tập trung trên một giao diện và cơ sở dữ liệu chung, từ đó giảm thời gian đáp ứng các yêu cầu trong quá trình quản lý, giúp việc quản lý thư viện trở nên hiệu quả hơn.</span></span></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:648px"> <tbody> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ thống phần mềm phục vụ đặt chỗ i-Reserve</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đăng ký và đặt chỗ<br /> - Hiển thị theo thời gian thực tình trạng sử dụng của các phòng<br /> - Cho phép in biên lai giao dịch<br /> - Thống kê và xuất báo cáo<br /> - Gửi thông báo qua Email, SMS<br /> - Quản lý giám sát theo thời gian thực<br /> - Tích hợp với hệ thống kiểm soát truy cập</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần mềm kiểm soát&nbsp; truy cập</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tích hợp với hệ thống phần mềm đặt chỗ để phối hợp đảm bảo chức năng chung của cả hệ thống<br /> - Kết nối trực tiếp tới các thiết bị phần cứng trong hệ thống kiểm soát truy cập</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Kiosk đặt chỗ</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thành phần chính bao gồm:</strong><br /> - Máy tính công nghiệp<br /> - Màn hình cảm ứng 19 inch<br /> - Đầu đọc barcode/HF RFID<br /> - Máy in nhiệt để in biên lai</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cửa kiểm soát dạng flap, swing, tripod cho các lối đi</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng</strong>: Thiết bị kiểm soát an ninh đường bộ có hỗ trợ kết nối đầu đọc thẻ để điều khiển mở cửa</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các khóa điện tử cho cửa phòng</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng</strong>: Làm khóa cho cửa phòng cho phép điều khiển đóng mở bằng đầu đọc thẻ hoặc nút nhấn</span></span></td> </tr> <tr> <td style="width:204px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết bị điều khiển hệ Thống đèn điện, công tắc điện</span></span></td> <td style="width:429px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng</strong>: điều khiển cấp nguồn cho thiết bị điện<br /> Điều khiển lên tới 3 ổ cắm thiết bị hoặc tích hợp với công tắc hệ thống đèn<br /> Kích thước: 25x25x16 mm</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2021-08/layer-1_0_0.jpg" width="1099" height="688" alt="Hệ thống đặt chỗ I-Reserve" title="Hệ thống đặt chỗ I-Reserve" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 31 Aug 2021 08:10:02 +0000 anhdth 1112 at https://idtvietnam.vn Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER https://idtvietnam.vn/he-thong-quan-ly-tu-gui-do-thong-minh-iot-lib-locker <span>Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER</span> <span><span>anhntq</span></span> <span>T2, 08/16/2021 - 15:42</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">IOT Lib-Locker là một giải pháp thông minh dùng cho tủ gửi đồ, được phát triển dựa trên nền tảng Công nghệ điện toán đám mây IoT (IoT Cloud Platform), nhận diện thông qua mã vạch QR code, kết hợp với mạch điều khiển và các linh kiện điện tử.&nbsp;</span></span></span></p> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER có thể tích hợp với hầu hết các loại tủ gửi đồ locker truyền thống hiện có trên thị trường bao gồm tủ sắt, tủ gỗ, tủ nhựa…</span></span></span></p> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Hệ thống mang lại sự tiện dụng, an toàn, cho phép người dùng thực hiện mượn/trả ngăn gửi đồ thông qua phần mềm giao diện Web trên điện thoại thông minh. Phù hợp ứng dụng trong các lĩnh vực như thư viện, lớp học, khu vui chơi công cộng, và nhiều ứng dụng khác.</span></span></span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -42px; top: -13px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/thiet-bi-thong-minh" hreflang="vi">Thiết bị thông minh</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2021-08/he_thong_quan_ly_tu_gui_do_thong_minh_0_0.jpg" width="1428" height="468" alt="Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER" title="Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Những lợi ích khi sử dụng giải pháp tử gửi đồ thông minh. </strong></strong></span></span></p> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Lợi ích đối với người sử dụng </strong></strong></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hạn chế tình trạng mất cắp tài sản của người dùng. </span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">cửa tủ chỉ có thể mở được bằng cách xác thực đúng người dùng và mật khẩu trên điện thoại thông minh của bạn đọc.&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Không cần sử dụng chìa khóa. Hạn chế tình trạng rơi chìa khóa</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Thiết kế dễ dàng sử dụng&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Giao diện sử dụng đơn giản, nhanh chóng và thân thiện với người sử dụng</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 26, 51)">Cho phép không giới hạn số lượng người dùng thực hiện mượn tủ đồng thời. Nhờ đó không cần phải xếp hàng chờ đợi</span><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 26, 51)">.</span></strong></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify">&nbsp;</p> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Lợi ích với người quản lý.</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)"> </span></strong></span></span></p> <ul> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Dễ dàng quản lý hệ thống từ gửi đồ từ xa, giảm tải công việc cho cán bộ.&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Dễ dàng theo dõi thông tin sử dụng (người dùng, thời gian sử dụng). Theo dõi thời gian thực, được lưu lại và dễ dàng truy xuất khi cần.&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Dễ dàng vận hành và sử dụng&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Khi xảy ra sự cố, có thể dễ dàng xử lý khi cần&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Có thể triển khai trên các loại tủ locker có sẵn của thư viện, giúp giảm chi phí so với những loại locker khác. </span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p class="rtejustify" dir="ltr"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(0, 0, 0)">Lắp đặt gọn gàng, không ảnh hưởng đến thẩm mĩ của tủ locker.</span></span></span></p> </li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:702px"> <tbody> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Công nghệ sử dụng</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nền tảng Công nghệ điện toán đám mây IoT (IoT Cloud Platform), nhận diện thông qua mã vạch QR code, kết hợp với mạch điều khiển và các linh kiện điện tử.</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thành phần hệ thống </strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ điều khiển trung tâm kết nối tới máy chủ của nhà cung cấp.</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần mềm cho người dùng và phần mềm cho người quản trị.</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khóa điện từ.</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tem QR code.</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tính tương thích</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có thể lắp cho hầu hết các loại tủ gửi đồ locker truyền thống hiện có trên thị trường, bao gồm tủ sắt, tủ gỗ, tủ nhựa…</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giao diện người dùng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sử dụng trên giao diện web</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đăng nhập bằng số điện thoại/email/MSSV, và mật khẩu</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bao gồm các chức năng: mượn tủ, trả tủ, lấy thêm đồ hoặc cất bớt đồ</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giao diện quản lý</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sử dụng trên giao diện web</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đăng nhập bằng tài khoản quản lý</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cho phép tạo thêm nhiều tài khoản quản lý cho các cán bộ thư viện</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cho phép theo dõi tình trạng sử dụng tủ theo thời gian thực</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều khiển đóng mở tủ trực tiếp các ngăn tủ khi cần thiết</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bộ điều khiển</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết nối với hệ thống mạng thông qua Wifi</span></span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ điều khiển có khả năng kết nối với hàng trăm ổ tủ nhờ kết hợp với các bộ mở rộng.</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khóa điện từ</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều khiển mở bằng tín hiệu từ Controller, đóng thủ công bằng tay</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điện áp: 12V DC</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dòng điện: 2A</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ bền lên đến 500.000 lần đóng/mở, chịu lực kéo lên đến 150 kg</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi ô tủ gắn một bộ</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đèn LED</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ thị trạng thái (có người sử dụng/ đang trống) của ô tủ.</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi ô tủ gắn một đèn hoặc thành 1 bảng sơ đồ.</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:39px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tem QR code</strong></span></span></p> </td> <td style="height:39px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảm bảo tính chống nước, chống mòn.</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được gắn thông tin định danh khi thực hiện triển khai cài đặt phần mềm.</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="height:58px; width:189px"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thanh toán (trong trường hợp thu phí gửi đồ)</strong></span></span></p> </td> <td style="height:58px; width:504px"> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có khả năng kết hợp với các loại ví điện tử, tài khoản ngân hàng, tiền mặt để thực hiện thanh toán.</span></span></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2021-08/lib_locker_br_0_0.pdf" type="application/pdf; length=904396" title="Open tập tin in new window" target="_blank">lib_locker_br.pdf</a></span><span class="file-size">883.2 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2021-08/iot_1_0_0.jpg" width="1428" height="468" alt="Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER" title="Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-youtube-video field--type-youtube field--label-above"> <div class="field--label">Youtube video</div> <div class="field--item"><figure class="youtube-container"> <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jfy-6tDwjQM?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" width="450" height="315" id="youtube-field-player" class="youtube-field-player" title="Embedded video for Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER" aria-label="Embedded video for Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER: https://www.youtube-nocookie.com/embed/Jfy-6tDwjQM?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </figure> </div> </div> Mon, 16 Aug 2021 08:42:22 +0000 anhntq 1035 at https://idtvietnam.vn