Hệ thống Access Control https://idtvietnam.vn/ vi Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện https://idtvietnam.vn/dau-doc-the-khoa-cua-phu-kien <span>Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện</span> <span><span>admin</span></span> <span>T7, 03/21/2020 - 12:03</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các phòng trong thư viện như phòng học nhóm, phòng học cá nhân, phòng thuyết trình, phòng đọc chuyên gia... đều cần được quản lý bằng hệ thống kiểm soát thẻ tự động. Các sản phẩm và linh kiện bao gồm đầu đọc, khóa, gá, nút nhấn khẩn cấp là các hạng mục cần đầu tư để kiểm soát các phòng này.</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/he-thong-access-control" hreflang="vi">Hệ thống Access Control</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/dau_doc_the_0_0.jpg" width="225" height="225" alt="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" title="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/dau_doc_the_thu_vien_0_0.jpg" width="600" height="600" alt="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" title="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/com-bo-4-he-thong-kiem-soat-cua-kinh-dau-doc-sa-32e_0_0_0.jpg" width="500" height="500" alt="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" title="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/dau_doc_the_va_khoa_cua_0_0.jpg" width="600" height="600" alt="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" title="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2020-03/layer-1_0_31.jpg" width="1099" height="688" alt="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" title="Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện" class="img-responsive" /> </div> </div> Sat, 21 Mar 2020 05:03:47 +0000 admin 962 at https://idtvietnam.vn Cổng kiểm soát ra vào tự động https://idtvietnam.vn/cong-kiem-soat-ra-vao-tu-dong <span>Cổng kiểm soát ra vào tự động</span> <span><span>admin</span></span> <span>T7, 03/21/2020 - 11:48</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại việc kiểm soát ra vào các khu vực trong thư viện là một nhu cầu cơ bản và cần thiết trong tự động hóa các khu vực chức năng của thư viện. Hệ thống cổng kiểm soát giúp thư viện quản lý việc ra/vào cổng chính và các phòng (khu vực) chức năng đặc thù. Hệ thống cổng kiểm soát bao gồm barrier các dạng Flap Barrier (cánh đóng mở), Swing Barrier Gate (cánh gập), Tripot Turnstile (cánh xoay). Ngoài ra hệ thống này còn có thể tích hợp với các hệ thống cổng an ninh, camera giám sát nhằm tăng cường khả năng quản lý an ninh và giám sát của thư viện.</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/he-thong-access-control" hreflang="vi">Hệ thống Access Control</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/cong_xoay_3_cang_hien_dai_0_0.jpg" width="1000" height="1000" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/cngi_0_0.png" width="339" height="341" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/ac_0_0_0.jpg" width="1754" height="766" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/a621_0_0.png" width="343" height="341" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/cua_kiem_soat_0_0.png" width="879" height="478" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2020-03/cong_kiem_soat_ra_vao_tu_dong_0_0.jpg" width="512" height="512" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2020-03/layer-1_0_30.jpg" width="1099" height="688" alt="Cổng kiểm soát ra vào tự động" title="Cổng kiểm soát ra vào tự động" class="img-responsive" /> </div> </div> Sat, 21 Mar 2020 04:48:52 +0000 admin 961 at https://idtvietnam.vn Trạm đặt chỗ https://idtvietnam.vn/tram-dat-cho <span>Trạm đặt chỗ</span> <span><span>anhhtv</span></span> <span>T6, 10/12/2018 - 08:45</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trạm đặt chỗ cho phép bạn đọc dễ dàng đặt chỗ, hoặc đăng ký sử dụng các phòng chức năng, thiết bị multimedia theo nhu cầu hoặc cũng có thể biết được vị trí, thiết bị nào trong thư viện đang hoặc chưa được sử dụng, nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của thư viện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực tế việc sử dụng trạm đặt chỗ có thể được xem xét theo các tầng, theo từng thời điểm, chức năng của thiết bị và phòng của thư viện. Giúp bạn đọc đặt chỗ dễ dàng và hiệu quả mà không phải xếp hàng. Đồng thời nó tiết kiệm thời gian để bảo trì hệ thống và các cán bộ thư viện có thể cung cấp các dịch vụ thư viện tốt hơn.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/he-thong-access-control" hreflang="vi">Hệ thống Access Control</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2018-10/tram_dat_cho_0_0.png" width="435" height="601" alt="Trạm đặt chỗ" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quản lý chỗ ngồi, thiết bị hiệu quả để tránh lãng phí tài nguyên.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trạng thái thời gian thực có thể được xem và sắp xếp theo ngày, khoảng thời gian và chức năng.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cung cấp các báo cáo về tỷ lệ sử dụng, trạng thái đặt trước và xếp hạng các khoảng thời gian khác nhau.</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kích thước (W x D x H)</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">500 x 420 x 1540 mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vật liệu</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khung thép</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Màu sắc</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sơn trắng hoặc đỏ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao diện sử dụng</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Màn hình cảm ứng 19 inch</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Máy tính</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Máy tính công nghiệp</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu đọc RFID</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ethernet, TCP/IP</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết bị ngoại vi</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu đọc Barcode, đầu đọc RFID, máy in</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Môi trường hoạt động</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 55°C</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệt độ bảo quản: -20°C ~ 85°C</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ ẩm: 10% - 85%, không ngưng tụ</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần mềm sử dụng cho phép</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đăng ký và đặt chỗ</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiển thị theo thời gian thực tình trạng sử dụng của các phòng</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cho phép in biên lai giao dịch</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thống kê và xuất báo cáo</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gửi thông báo qua Email, SMS</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quản lý giám sát theo thời gian thực</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tích hợp với hệ thống Access Control</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao diện người dùng thân thiện và trực quan, hỗ trợ thiết bị di động</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xem xét hồ sơ người dùng</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cung cấp thiết kế hình ảnh tùy chỉnh phù hợp theo yêu cầu của khách hàng</span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cấu hình phần cứng tối thiểu</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CPU:2.4 GHZ Dual Core</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">RAM: 8 GB</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HDD: 500 GB</span></span></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Công suất tối đa</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">180W</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:222px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn điện</span></span></p> </td> <td style="width:369px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">110 – 240V, 2/0.8A, 50 60 Hz</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2018-10/layer-1_0_3.jpg" width="1099" height="688" alt="Trạm đặt chỗ" class="img-responsive" /> </div> </div> Fri, 12 Oct 2018 01:45:51 +0000 anhhtv 1074 at https://idtvietnam.vn