Vật tư - công cụ thư viện https://idtvietnam.vn/ vi Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu https://idtvietnam.vn/day-tu-tale-tag-2-dung-cho-sach-bao-tai-lieu <span>Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 15:01</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dây từ (còn gọi là tem từ, chỉ từ, dải từ) dành cho tài liệu in: có loại dây từ dùng cho tài liệu bìa cứng (đưa vào gáy sách), hoặc bìa mềm (dán bên trong trang sách – sát gáy sách). </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hãng Hãng SX</strong>: Lyngsoe Systems – Đan mạch</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảo hành trọn đời theo tuổi thọ tài liệu ..</strong></span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/day_tu_taletag_0_0.jpg" width="975" height="420" alt="Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu" title="Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuyên dùng để dán cho sách, báo, tạp chí... (gồm bìa cứng và bìa mềm) phục vụ mục đích an ninh cho tài liệu trong quá trình lưu thông.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có nhiều loại với một số đặc điểm khác nhau tùy theo nhu cầu của thư viện.</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:642px"> <tbody> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuyên dùng dán bên trong tài liệu bao gồm sách, tạp chí, luận văn... (gồm bìa cứng và bìa mềm) để chống trộm.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Keo dính:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 mặt dính</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kích thước:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thân dây từ dài 165mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khả năng nạp khử nhiều lần:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tương thích:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tương thích với cổng từ EM của các hãng sản xuất thông dụng bao gồm: Tagit, 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway…</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Quy cách đóng gói:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1000 chiếc/hộp</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:246px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Xuất xứ:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:397px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung Quốc</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_16.jpg" width="1099" height="688" alt="Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu" title="Dây từ Tale Tag 2 dùng cho sách báo tài liệu" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 08:01:59 +0000 admin 769 at https://idtvietnam.vn Booster CD/DVD tag https://idtvietnam.vn/booster-cddvd-tag <span>Booster CD/DVD tag</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 12:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ISO 15693, 18000-3.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhãn (chip) RFID dùng cho sách, tài liệu được cấu tạo mềm mỏng có chứa chíp vi xử lý và antenna ở bên trong. Nó có thể đọc, ghi dữ liệu thông qua các thiết bị sử dụng đầu đọc RFID. &nbsp;Đây là thành phần quan trọng để giúp cho tài liệu thư viện có thể lưu thông bằng các thiết bị công nghệ RFID như cổng an ninh, trạm mượn trả tự động, …</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các chip này có mặt dán với độ bám dính cao cho phép dán lên các tài liệu thư viện như sách, tạp chí, đĩa CD/DVD, …</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chip RFID cũng có các hình dạng khác nhau như dạng chữ nhật cho sách, dạng tròn cho đĩa CD/DVD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hãng SX</strong>: Lyngsoe Systems – Đan mạch</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bảo hành trọn đời sản phẩm theo thời gian sử dụng của tài liệu.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhãn (chip) RFID dán bề mặt đĩa CD/DVD. Đường kính 117mm. Microchip NXP SLIX,</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/booster_cd-dvd_tag_0_0.png" width="880" height="880" alt="Booster CD/DVD tag" title="Booster CD/DVD tag" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một nhãn RFID bao gồm một ăng-ten nhôm và một vi mạch rất nhỏ gắn vào ăng ten, được bảo vệ bởi giấy và nhựa.&nbsp;Ở mặt sau của nhãn có một lớp keo dính giữ nhãn dính chặt trên bề mặt được dán, ví dụ như&nbsp; đĩa CD/DVD</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhãn đáp ứng các tiêu chuẩn&nbsp;của ISO 15693 và&nbsp;ISO 18000-3 và hoạt động trong tần số 13,56 MHz thường được sử dụng trong môi trường thư viện. Nhãn RFID cũng hoàn toàn tuân thủ các datamodel&nbsp;phổ biến hiện nay.</span></span></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Booster CD/DVD Tag</strong></span></span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:612px"> <tbody> <tr> <td style="height:18px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:18px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dán lên bề mặt đĩa CD/DVD (kèm sách)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:18px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Dải tần:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:18px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">RFID (Radio Frequency Identification) - Sóng tần số vô tuyến</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tần số hoạt động:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13,56 MHz</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kích thước (đường kính):</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kích thước vòng attenna: 17mm<br /> - Kích thước tổng (Die-cut size): 117mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuân thủ&nbsp;tiêu chuẩn:&nbsp;</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ISO 15693 / ISO 18000-3.1</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bộ nhớ:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1024 bit</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_35.jpg" width="1099" height="688" alt="Booster CD/DVD tag" title="Booster CD/DVD tag" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 05:08:12 +0000 admin 802 at https://idtvietnam.vn EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu https://idtvietnam.vn/el002-day-tuchi-tu-dan-tai-lieu <span>EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 12:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><ul> </ul> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dây từ (còn gọi là tem từ, chỉ từ, dải từ) dành cho tài liệu in: có loại dây từ dùng cho tài liệu bìa cứng (đưa vào gáy sách), hoặc bìa mềm (dán bên trong trang sách – sát gáy sách). </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hãng SX</strong>: Dragon Guard - Trung Quốc</span></span></p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/day_tu_chi_tu_tai_lieu_0_0.png" width="200" height="148" alt="EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu" title="EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuyên dùng để dán cho sách, báo, tạp chí... (gồm bìa cứng và bìa mềm) phục vụ mục đích an ninh cho tài liệu trong quá trình lưu thông.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có nhiều loại với một số đặc điểm khác nhau tùy theo nhu cầu của thư viện.</span></span></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:653px"> <tbody> <tr> <td style="width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuyên dùng dán bên trong tài liệu bao gồm sách, tạp chí, luận văn... (gồm bìa cứng và bìa mềm) để chống trộm.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Keo dính:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2 mặt dính</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kích thước:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thân dây từ dài 16 cm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khả năng nạp khử nhiều lần:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tương thích:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tương thích với cổng từ EM của các hãng sản xuất thông dụng bao gồm: Tagit, 3M, Dialoc ID, Sentry,PV Supa Gateway…</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:10px; width:245px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất xứ:</span></span></p> </td> <td style="height:10px; width:408px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung Quốc</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2016-12/el_002-dragon_catalog_0_0.pdf" type="application/pdf; length=257400" title="Open tập tin in new window" target="_blank">el_002-dragon_catalog.pdf</a></span><span class="file-size">251.37 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_34.jpg" width="1099" height="688" alt="EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu" title="EL002-Dây từ/Chỉ từ dán tài liệu" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 05:06:13 +0000 admin 800 at https://idtvietnam.vn Dây từ/Chỉ từ Trung Quốc https://idtvietnam.vn/day-tuchi-tu-trung-quoc <span>Dây từ/Chỉ từ Trung Quốc</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 12:02</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Dây từ/Chỉ từ EM dán sách, tài liệu trong thư viện.<br /> Chiều dài: 16cm<br /> Vật liệu: Cobalt-based<br /> Đặc tính: Có hai mặt dính, có khả năng nạp, khử từ nhiều lần.</p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/temtu_china_0_0_0.jpg" width="135" height="135" alt="Day tu/ chi tu trung quoc" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_33.jpg" width="1099" height="688" alt="Dây từ/Chỉ từ Trung Quốc" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 05:02:51 +0000 admin 798 at https://idtvietnam.vn Ribbon màu YMCKT: (534700-004-R010) https://idtvietnam.vn/ribbon-mau-ymckt-534700-004-r010 <span>Ribbon màu YMCKT: (534700-004-R010)</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 12:00</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Ribbon chính hãng Datacard, dùng cho máy Sp35, sp55, SD260, SD360.</p> <p>In được 500 thẻ/cuộn</p> <p>Kèm theo: 01 ống lau &amp; 01 thẻ lau máy</p> <p><strong>Bảo hành: 12 tháng</strong></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/ribbonmau_0_0.jpg" width="135" height="135" alt="Ribbon mau YMCKT: (534700-004-R010)" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_32.jpg" width="1099" height="688" alt="Ribbon màu YMCKT: (534700-004-R010)" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 05:00:41 +0000 admin 796 at https://idtvietnam.vn Máy in thẻ Datacard SD360 https://idtvietnam.vn/may-in-the-datacard-sd360 <span>Máy in thẻ Datacard SD360</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 11:58</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Máy in thẻ tốc độ cao nhiều tính năng với công nghệ mới nhất. Máy cho phép in màu, in 1 màu, in hai mặt, in tràn lề.<br /> Độ phân giải hình ảnh: 300 dpi, in màu hai mặt lật thẻ tự động, in hình ảnh, ký tự, logo, và chữ ký điện tử. In các loại mã vạch: hình ảnh mã vạch.&nbsp;<br /> Xuất xứ: Mỹ</p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/image_sd360_0_0.png" width="445" height="211" alt="Máy in thẻ Datacard SD360" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li>In màu hai mặt thẻ tự động</li> <li>In&nbsp;hình ảnh, ký tự, logo, và chữ ký điện tử</li> <li>In&nbsp;các loại mã vạch: hình ảnh mã vạch</li> <li>Công nghệ in New TrueMatch™ đảm bảo kết quả in màu sắc sống động, sắc nét và sáng</li> <li>Thân thiên với môi trường, tiết kiệm điện năng</li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><p>&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:674px"> <tbody> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Hộp đựng thẻ đầu vào </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>100 thẻ</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Độ phân giải hình ảnh: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>300 dpi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Kết nối: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>USB và Ethernet</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Màn hình hiển thị: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>LCD</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>In các loại mã vạch: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>1D</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Hình ảnh mã vạch:</strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>2 D</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"><strong>Bộ nhớ (tiêu chuẩn):</strong></td> <td style="width:445px">128 MB</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:221px"> <p><strong>Tốc độ in: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>In màu: lên tới 200 thẻ/giờ một mặt, 155 thẻ/giờ hai mặt</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:445px"> <p>In đơn màu: lên tới 830 thẻ/giờ một mặt</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Phần mềm: </strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>Phần mềm thiết kế và in thẻ CES đi kèm</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:221px"> <p><strong>Xuất xứ:</strong></p> </td> <td style="width:445px"> <p>Mỹ</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2016-12/sd360system_0_0.pdf" type="application/pdf; length=617351" title="Open tập tin in new window" target="_blank">sd360system.pdf</a></span><span class="file-size">602.88 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_31.jpg" width="1099" height="688" alt="Máy in thẻ Datacard SD360" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-youtube-video field--type-youtube field--label-above"> <div class="field--label">Youtube video</div> <div class="field--item"><figure class="youtube-container"> <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/TFxUxmOH5LM?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" width="450" height="315" id="youtube-field-player" class="youtube-field-player" title="Embedded video for Máy in thẻ Datacard SD360" aria-label="Embedded video for Máy in thẻ Datacard SD360: https://www.youtube-nocookie.com/embed/TFxUxmOH5LM?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </figure> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 04:58:58 +0000 admin 794 at https://idtvietnam.vn Đầu đọc Barcode https://idtvietnam.vn/dau-doc-barcode <span>Đầu đọc Barcode</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 11:54</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Máy quét mã vạch cầm tay <strong>Symbol LS2208</strong> là loại máy quét mã vạch bền chắc, cung cấp khả năng quét nhanh, với công nghệ quét laser trong một thiết kế thuận tiện, nhẹ nhàng</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hãng sản xuất: Symbol / Mexico</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảo hành:</strong> 12 tháng, 3 tháng với cáp</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/daudocbarcode_0_0.jpg" width="135" height="135" alt="Đầu đọc Barcode" title="Đầu đọc Barcode" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chân đế kèm theo kết hợp với chức năng quét rảnh tay cho phép bạn chuyển đổi thành máy quét dạng để bàn một cách linh hoạt chỉ bằng một động tác gác máy lên giá đỡ.</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao tiếp: có dây (cáp USB)</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đọc được hầu hết các loại mã vạch 1D</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốc độ quét nhanh, nhạy, tầm quét xa</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết kế thuận tiện, dễ thao tác cho người sử dụng.</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:484px"> <tbody> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Công nghệ:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Laser diode</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn sáng:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Laser diode ở bước sóng 650nm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khả năng đọc:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Đọc các mã vạch 1D</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tốc độ:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> 100scan/s</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giao tiếp:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> USB</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:218px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Xuất xứ:</strong></span></span></p> </td> <td style="width:259px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mexico</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2016-12/ls2208-spec-sheet_0_0.pdf" type="application/pdf; length=62327" title="Open tập tin in new window" target="_blank">ls2208-spec-sheet.pdf</a></span><span class="file-size">60.87 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_30.jpg" width="1099" height="688" alt="Đầu đọc Barcode" title="Đầu đọc Barcode" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 04:54:54 +0000 admin 792 at https://idtvietnam.vn Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách) https://idtvietnam.vn/small-cddvd-tag-dia-kem-sach <span>Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách)</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 11:54</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhãn (chip) RFID dán cho đĩa CD/DVD phụ lục kèm sách. Đường kính 40mm. Microchip NXP SLIX, ISO 15693, 18000-3. Nhãn (chip) RFID dùng cho sách, tài liệu được cấu tạo mềm mỏng có chứa chíp vi xử lý và antenna ở bên trong. Nó có thể đọc, ghi dữ liệu thông qua các thiết bị sử dụng đầu đọc RFID.  Đây là thành phần quan trọng để giúp cho tài liệu thư viện có thể lưu thông bằng các thiết bị công nghệ RFID như cổng an ninh, trạm mượn trả tự động, …</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các chip này có mặt dán với độ bám dính cao cho phép dán lên các tài liệu thư viện như sách, tạp chí, đĩa CD/DVD, …</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hãng SX</strong>: Lyngsoe Systems – Đan mạch</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/nhan_tem_chip_cho_dia_0_0.png" width="336" height="312" alt="Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách)" title="Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách)" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một nhãn RFID bao gồm một ăng-ten nhôm và một vi mạch rất nhỏ gắn vào ăng ten, được bảo vệ bởi giấy và nhựa. Ở mặt sau của nhãn có một lớp keo dính giữ nhãn dính chặt trên bề mặt được dán, ví dụ như đĩa CD/DVD</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhãn đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO 15693 và ISO 18000-3 và hoạt động trong tần số 13,56 MHz thường được sử dụng trong môi trường thư viện. Nhãn RFID cũng hoàn toàn tuân thủ các datamodel phổ biến hiện nay.</span></span></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Small CD/DVD Tag</strong></span></span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:612px"> <tbody> <tr> <td style="height:18px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:18px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dán lên bề mặt đĩa CD/DVD (kèm sách)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:18px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Dải tần:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:18px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">RFID (Radio Frequency Identification) - Sóng tần số vô tuyến</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tần số hoạt động:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13,56 MHz</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kích thước (đường kính):</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Kích thước vòng attenna: 17mm<br /> - Kích thước tổng (Die-cut size): 40mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuân thủ tiêu chuẩn: </strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> ISO 15693 / ISO 18000-3.1</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:231px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bộ nhớ:</strong></span></span></p> </td> <td style="height:54px; width:382px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1024 bit</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_27.jpg" width="1099" height="688" alt="Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách)" title="Small CD/DVD tag (đĩa kèm sách)" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 04:54:27 +0000 admin 789 at https://idtvietnam.vn Mực in barcode https://idtvietnam.vn/muc-in-barcode <span>Mực in barcode</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 11:53</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ruy băng : Ribbon</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dùng cho máy in mã vạch TSC,…<br /> Datamax, Godex, Intermec, Sato</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Wax: 110mm x 100m</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Wax: 110mm x 300m</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Wax Resin: 110mm*300m</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Resin: 110mm*300m</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất xứ: Việt Nam</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/mucinbarcode_0_0.jpg" width="135" height="135" alt="muc in barcode" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_28.jpg" width="1099" height="688" alt="Mực in barcode" class="img-responsive" /> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 04:53:42 +0000 admin 790 at https://idtvietnam.vn Máy in Barcode TE200 https://idtvietnam.vn/may-in-barcode-te200 <span>Máy in Barcode TE200</span> <span><span>admin</span></span> <span>T3, 12/06/2016 - 11:51</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Máy in mã vạch TSC TE200 với phong cách thiết kế cổ điển có kích thước nhỏ gọn, nhưng bên trong lòng máy thoáng giúp người dùng dễ thao tác thay lắp giấy mực dễ dàng. Vỏ máy được trang bị bằng nhựa tổng hợp có độ dẻo bền cao, nắp máy kết hợp mặt nhựa trong hỗ trợ mắt thường nhìn xuyên thấu để quan sát cuộng giấy tem trong quá trình hoạt động in tem nhãn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hãng sản xuấ</strong>t:&nbsp;TSC/China</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Bảo hành:</strong>&nbsp;12 tháng với máy, 6 tháng với đầu in&nbsp;</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu-cong-cu-thu-vien" hreflang="vi">Vật tư - công cụ thư viện</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2016-12/may_in_barcode_0_0.png" width="325" height="299" alt="Máy in Barcode TE200" title="Máy in Barcode TE200" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ nhớ dung lượng lớn, tốc độ xử lý nhanh</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốc độ in nhanh chóng, bản in chuẩn, độ dài nhãn in lớn</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết nối nhanh chóng, dễ dàng sử dụng</span></span></li> <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Máy có độ bền cao, chạy ổn định</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ phân giải</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8 dots/mm (203 DPI)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốc độ in tối đa</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">152.4 mm (6”)/second</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bề rộng in tối đa</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">108 mm (4.25”)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều dài in tối đa</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2,794 mm (110”)</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phương pháp in</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Truyền nhiệt &amp; Nhiệt trực tiếp</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ nhớ</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">16 MBDRAM, 8 MB FLASH</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao tiếp</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">USB</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điện áp:</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu vào: AC 100-240V, 2,5A, 50-60Hz</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu ra: DC 24V, 2.5A, 60W</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều kiện hoạt động</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% không ngưng tụ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều kiện bảo quản</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% không ngưng tụ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:257px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất xứ</span></span></p> </td> <td style="width:312px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung Quốc</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2016-12/datasheet_te200_0_0.pdf" type="application/pdf; length=623278" title="Open tập tin in new window" target="_blank">datasheet_te200.pdf</a></span><span class="file-size">608.67 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2016-12/layer-1_0_26.jpg" width="1099" height="688" alt="Máy in Barcode TE200" title="Máy in Barcode TE200" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-youtube-video field--type-youtube field--label-above"> <div class="field--label">Youtube video</div> <div class="field--item"><figure class="youtube-container"> <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/o517xnIZgwY?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" width="450" height="315" id="youtube-field-player--2" class="youtube-field-player" title="Embedded video for Máy in Barcode TE200" aria-label="Embedded video for Máy in Barcode TE200: https://www.youtube-nocookie.com/embed/o517xnIZgwY?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </figure> </div> </div> Tue, 06 Dec 2016 04:51:59 +0000 admin 788 at https://idtvietnam.vn