Hệ thống scan đa dụng ScanStudio https://idtvietnam.vn/ vi ScanStudio https://idtvietnam.vn/scanstudio <span>ScanStudio</span> <span><span>antv</span></span> <span>T2, 04/17/2017 - 12:07</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ScanStudio là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa&nbsp;2 mảng công nghệ&nbsp;- công nghệ chụp ảnh phòng thu và công nghệ của máy quét chuyên nghiệp.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ScanStudio không chỉ cung cấp cho người dùng các chế độ làm việc linh hoạt mà còn mang lại một chất lượng hình ảnh vượt trội với việc áp dụng các tiêu chuẩn số hóa như FADGI, Metamorfoze và tiêu chuẩn ISO 19264-1.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ScanStudio được sử dụng cho các mục đích số hóa đối với các tài liệu khổ A2, có thể tùy chọn với cả các tài liệu khổ A1, cùng với đó là các loại film có định dạng 35mm hay các tấm kính âm bản.</span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ScanStudio phù hợp cho các dự án số hóa của các thư viện, cơ quan lưu trữ, bảo tàng mà tài liệu có nhiều kiểu khác nhau như sách, báo, vi phim, tem, bản đồ,...</span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-danh-muc-san-pham field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Danh mục sản phẩm</div> <div class="field--item"><a href="/he-thong-scan-da-dung-scanstudio" hreflang="vi">Hệ thống scan đa dụng ScanStudio</a></div> </div> <div class="field field--name-field-images field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Thư viện ảnh</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio_5_0_4.png" width="664" height="714" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio_0_0_4.png" width="846" height="1056" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio-1_0_4.jpg" width="280" height="345" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio-2_0_4.jpg" width="280" height="345" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio-3_0_4.jpg" width="280" height="345" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio-4_0_4.jpg" width="280" height="345" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/products/2017-04/zeutschel-scanstudio_2_0_4.png" width="664" height="714" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-trinh-xem-anh-rong field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Trình xem ảnh rộng</div> <div class="field--item">Tắt</div> </div> <div class="field field--name-field-tinh-nang field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Tính năng</div> <div class="field--item"><ul> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tích hợp modular, hệ thống cho tất cả các nhiệm vụ số hóa</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có thể thay thế digital backs và ống kính</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ thống copyboard cho các tài liệu</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năng suất cao - chu kỳ quét ngắn</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả đáng tin cậy thông qua luồng công việc được xác định trước</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Các chức năng tự động - lấy nét tự động, kiểm soát phơi sáng tự động, các cấu hình màu và quét tự động</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ thống chiếu sáng LED Zeutschel ErgoLED đối với bóng tối và cho ra kết quả không bị phản chiếu</span></span></li> <li class="rtejustify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Perfect Book 3.0 để tối ưu hóa hình ảnh</span></span></li> </ul> </div> </div> <div class="field field--name-field-thong-so-ky-thuat field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Thông số kỹ thuật</div> <div class="field--item"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p class="rtecenter"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CẢM BIẾN</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cảm biến:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lên tới 100 MP</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Công nghệ:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CMOS</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kích thước cảm biến:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4,5 x 6 cm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ sâu dữ liệu:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">16 bit</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dyn range in f-stops:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">14</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dyn range in otp Density:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4,2</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ phân giải tối đa:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lên tới 9000 dpi</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIỂU CAMERA</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kiểu camera:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Zeutschel ScanStudio Camera</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cửa trập:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Màn trập máy MTBF &gt; 3 triệu</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cửa trập:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1/50 – 1s; ∞</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dải tiêu cự:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">60 – 240 mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phát hiện của ống kính:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tự động, quang học</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>REPROSTAND</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kích thước (h x d x w):</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2400 x 800 x 1200 mm</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Độ cao làm việc:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">700 – 900* điều chỉnh trước</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiêu cự tự động:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kiểm soát ánh sáng:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kiểm soát ánh sáng chói và phân tán</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỆ THỐNG COPYBOARD</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giá đỡ Advanced Plus:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kích thước A2+, 15 cm dưới tấm kính tự động, được điều chỉnh áp suất</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bàn chân không:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kích thước được điều chỉnh lên tới A2+</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn ánh sáng truyền:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khổ tối đa A2, đứng độc lập hoặc với giá đỡ Advanced Plus. Điều chỉnh độ sáng và phổ ánh sáng.</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giá đỡ phim:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với định dạng film 35mm tới 8 x 10’’</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giá đỡ gương âm bản:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được che 4 chiều</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ mở rộng A1:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với giá đỡ sách OT180 H35, OT180 H50, OT90</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHIẾU SÁNG</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">LED:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quang phổ LED đầy đủ</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiếu sáng:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Có thể điều chỉnh được 500-4500lx</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ErgoLED:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiệu quả, không gây chói, phần mềm Dimm tự động</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HIỆU NĂNG</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian quét:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">50 ms</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chu kỳ thời gian:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3,4 – 6 giây</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIÊU CHUẨN</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ISO 19264:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mức độ chất lượng &gt; A</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">FADGI:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mức độ chất lượng &gt; 4 sao ****</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Metamorforze:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mức độ chất lượng &gt; Full Metamorfoze</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGUỒN ĐIỆN &amp; SỰ TƯƠNG THÍCH</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn điện:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">110-240 V, 50/60Hz, 480 VA</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">An toàn điện:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">60950-3; IEC 62368-1:2014</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">EMC:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">EN 55022; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">US,CAN: FCC, Part 15 class B, ICES-003 Class B</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ thống đèn:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuân theo EN 62471 "Sự an toàn bức xạ của</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đèn và hệ thống đèn"</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width:638px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHẦN MỀM</strong></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hệ điều hành:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">WIN 10/64 bit</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần mềm:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Omniscan 12.10 / Omniscan 14</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quản lý màu:</span></span></p> </td> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuân theo ICC</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiệu chỉnh đường cong:</span></span></p> </td> <td style="width:319px"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Prefect Book 3.0</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div class="field field--name-field-file-download field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">File download</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://idtvietnam.vn/sites/default/files/downloads/2017-04/scanstudio-en_0_4.pdf" type="application/pdf; length=680016" title="Open tập tin in new window" target="_blank">scanstudio-en.pdf</a></span><span class="file-size">664.08 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-page-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Page cover</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/cover/2017-04/layer-1_0_7.jpg" width="1099" height="688" alt="ScanStudio" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-youtube-video field--type-youtube field--label-above"> <div class="field--label">Youtube video</div> <div class="field--item"><figure class="youtube-container"> <iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/y--ci4G_6RI?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" width="450" height="315" id="youtube-field-player" class="youtube-field-player" title="Embedded video for ScanStudio" aria-label="Embedded video for ScanStudio: https://www.youtube-nocookie.com/embed/y--ci4G_6RI?rel=0&amp;modestbranding=1&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A//idtvietnam.vn&amp;wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </figure> </div> </div> Mon, 17 Apr 2017 05:07:14 +0000 antv 735 at https://idtvietnam.vn