UN iLibrary

1. Liên Hiệp Quốc (United Nation)

UN là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.Trong 70 năm kể từ khi thành lập đến nay, Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên, bao gồm hầu hết các quốc gia có chủ quyền trên Trái Đất.

2. Cơ sở dữ liệu UN-iLibrary

là thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Mỗi năm, có khoảng 500 đầu sách mới được bổ sung vào UN-iLibrary. Hiện tại, bộ CSDL có 7.660 đầu sách điện tử, 112.000 chương bài, 7.180 tạp chí  về các chủ đề chính: hòa bình và an ninh thế giới, nhân quyền, phát triển kinh tế xã hội, thương mại quốc tế, biến đổi khí hậu, luật pháp quốc tế, quản trị, y tế,…

Dùng thử miễn phí cơ sở dữ liệu UN TẠI ĐÂY

UN-iLibrary cung cấp các nghiên cứu và tri thức cho:

- Các trường đại học và tổ chức nghiên cứu

- Các doanh nghiệp và khu vực tư nhân

- Chính phủ và các cơ quan hành chính

- Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư vấn

- Thư viện

Lợi ích khi sử dụng UN-iLibrary:

- Tất cả các nội dung có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau, cho phép người dùng có thể chia sẻ và nhúng trong các nền tảng khác. - Có thể truy cập thông qua các thiết bị được kết nối Internet như: điện thoại, máy tính để bàn, máy tính bảng,…

- Việc quản lý cũng trở nên dễ dàng hơn thông qua xác thực IP và/hoặc account.

- Không giới hạn số người sử dụng đồng thời.

- Truy cập vĩnh viễn đối với nội dung đăng ký.

- Hỗ trợ các tính năng thống kê, tải biểu ghi MARC,…hỗ trợ tối đa cho cán bộ thư viện.

 

Để biết thêm thông tin về các ấn phẩm của Liên Hợp Quốc vui lòng truy cập: http://www.un-ilibrary.org/