.

Cabin mượn tự động (Sách/ Đĩa/ Ebook Reader)

Kiosk mượn tài liệu 24h (Lending Library): là tủ kiosk thư viện lưu động, cho phép chứa tối đa tới 500 tài liệu, phục vụ việc tự mượn sách của bạn đọc. Kiosk này được kết nối trực tiếp tới phần mềm thư viện và cập nhật tức thời (real-time) các giao dịch của bạn đọc vào CSDL trung tâm. Trong xu hướng tăng cường phục vụ bạn đọc, hướng tới người dùng của các thư viện hiện nay, sản phẩm này sẽ...
Kiosk mượn/trả đĩa CD/DVD (Library Media Box): là một giải pháp hoàn hảo cho việc phục vụ các tài liệu media trong thư viện. Toàn bộ tài liệu media được đặt trong tủ, cho phép bạn đọc  tra cứu và tự mượn/trả. Kiosk có khả năng lưu trữ lên tới 3.000 đĩa và sản phẩm này có thể cho phép thư viện hướng tới tổ chức một phòng đọc đa phương tiện hoàn toàn mở, thay vì tổ chức đa số theo mô hình...
Kiosk mượn/trả thiết bị đọc tài liệu điện tử (Automated E-Reader Lending Machine): Nhu cầu sử dụng các thiết bị đọc tài liệu điện tử chuyên dụng (ví dụ như Kindle, Nook, Ipad, tablet…) trong thư viện ngày càng tăng trong xu hướng tất yếu về công nghệ hiện nay. Chính vì thế việc phục vụ và quản lý các thiết bị đọc điện tử trong các thư viện sẽ là vô cùng cần thiết. Kiosk mượn trả e-reader cho...
Tủ tài liệu đặt mượn (Hold Locker): Cho phép thư viện xử lý các yêu cầu đặt mượn tài liệu từ xa (thông qua OPAC) của bạn đọc một cách linh hoạt nhất. Tài liệu đặt mượn sẽ được đặt trong tủ và cho phép bạn đọc tự đến lấy tài liệu vào bất kể thời gian nào trong ngày. Tủ có các dạng cơ bản: 8 ngăn, 16 ngăn, 24 ngăn.