.

Cabin mượn/trả thiết bị đọc tài liệu điện tử

Kiosk mượn/trả thiết bị đọc tài liệu điện tử (Automated E-Reader Lending Machine): Nhu cầu sử dụng các thiết bị đọc tài liệu điện tử chuyên dụng (ví dụ như Kindle, Nook, Ipad, tablet…) trong thư viện ngày càng tăng trong xu hướng tất yếu về công nghệ hiện nay. Chính vì thế việc phục vụ và quản lý các thiết bị đọc điện tử trong các thư viện sẽ là vô cùng cần thiết. Kiosk mượn trả e-reader cho phép bạn đọc chọn tài liệu điện tử mình cần đọc (e-book, luận văn…), tải vào reader, sau đó đem ra sử dụng trong phạm vi thư viện. Kiosk có khả năng lưu trữ tới gần 100 reader và không hạn chế số lượng e-book.

- Cho phép bạn đọc mượn tài liệu điện tử đã được nạp sẵn vào thiết bị đọc

- Tài liệu điện tử sẽ tự động được nạp vào thiết bị đọc khi bạn đọc đăng ký mượn và xoá khi đăng ký trả

- Bạn đọc có thể lựa chọn tải tài liệu điện tử của thư viện về thiết bị đọc thông qua màn hình cảm ứng.

- Sử dụng giao thức SIP2 để kết nối tới Hệ thống phần mềm quản lý thư viện để xác thực thông tin bạn đọc

- Nhận biên lai in hoặc qua email

- Có thể sử dụng công nghệ Barcode hoặc RFID để đọc thẻ bạn đọc