.

Chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp IFLA/OCLC 2019

Chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp IFLA/OCLC 2019

Học bổng dành riêng cho các cán bộ thư viện từ các quốc gia đang phát triển

Ứng viên được lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 1, thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 03 đến 12 tháng 04 năm 2019

Ngày 26 tháng 08 năm 2018, tại Kuala Lumpur Malaysia. Tổ chức thư viện thế giới OCLC cùng liên đoàn các hội và cơ quan thông tin thư viện thế giới IFLA đã ra thông báo bắt đầu nhận hồ sơ cho chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program.

Chương trình học bổng được phối hợp tài trở bởi IFLA và OCLC, các ứng viên được lựa chọn sẽ tham dự một chương trình học tập kéo dài 4 tuần tại trụ sở của OCLC ở Dublin, Ohio, Hoa Kỳ. Chương trình cung cấp những thông tin, kiến thức mới về ngành thư viện cho các cán bộ đến từ các quốc gia đang phát triển và chương trình năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 03 đến 12 tháng 04.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, những mốc thời gian cần phải lưu ý, cách thức lựa chọn và gửi hồ sơ đăng ký, cán bộ thư viện có thể xem chi tiết bằng cách click vào đường link: https://www.oclc.org/en/about/awards/ifla-fellowship-program.html. Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 28 tháng 9 năm 2018.

Chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp IFLA/OCLC cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý thư viện đồng thời cũng tạo điều kiện cho những cán bộ tham dự được tiếp cận tới những công nghệ mới trong lĩnh vực thư viện đang được áp dụng trên toàn cầu. Tính đến năm 2018 chương trình đã đón tiếp 90 cán bộ thư viện và các chuyên gia thông tin từ 39 quốc gia trên thế giới.

“Chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp IFLA/OCLC đang ngày các tác động tốt hơn đến các cán bộ thư viện tham gia chương trình” trích lời phát biểu của Skip Prichard, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức thư viện thế giới OCLC. “Chương trình học bổng liên tục có những tác động tốt đến những cán bộ thư viện, trong đó rất nhiều người đã trở thành các chuyên gia thông tin, các lãnh đạo thư viện trong những thư viện của họ, và OCLC cùng IFLA mong rằng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các cán bộ thư viện trên thế giới”.

Bên cạnh các kiến thức về chuyên môn, thăm quan và làm việc với những lãnh đạo của các thư viện, xây dựng những mối quan hệ với các cán bộ thư viện trên thế giới. Cán bộ tham gia cũng có những cơ hội chia sẻ những phong tục, văn hóa của đất nước mình với các cán bộ khác trong các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể được tổ chức trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Cán bộ quan tâm có thể xem video phỏng vấn những học viên tham gia chương trình học bổng năm 2017, trong đó có một học viên từ Việt Nam.

Các cán bộ thư viện quan tâm về chương trình học bổng vui lòng xem chi tiết thông tin trong website, hoặc nếu cần thông tin hỗ trợ xin liên hệ:

Trịnh Xuân Giang, phụ trách nghiệp vụ và phần mềm thư viện

Email: giangtx@idtvietnam.vn

Điện thoại: 01692-694-158.