.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN GIẢI PHÁP THƯ VIỆN

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN GIẢI PHÁP THƯ VIỆN 

Kính gửi Quý Thư viện!

Quý vị đang cần xây dựng/nâng cấp một thư viện hiện đại?

Quý vị đang cần lựa chọn, đề xuất các giải pháp đầu tư cho Thư viện?

Quý vị đang cần thuyết minh cho những đề xuất đó?

   IDT Vietnam không chỉ là một Nhà cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp về thông tin và công nghệ thư viện, mà chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Tư vấn các giải pháp xây dựnghiện đại hóa thư viện.

Hiện nay chúng tôi đang triển khai chương trình “Tư vấn giải pháp Thư viện”  cho Khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được:

Xây dựng giải pháp công nghệ thư viện.

Tư vấn thiết kế không gian thư viện trên mô hình 3D.

- Thuyết minh đề xuất giải pháp thư viện.

Thời hạn của chương trình: Hết năm 2017

 

Video về giải pháp/ công nghệ tự động hóa thư viện 

Video mô hình thư viện hiện đại, bao gồm:

- Phòng đọc mở
- Trạm lưu thông
- Cổng an ninh RFID
- Giá trả sách thông minh (intelligent shelf)
- Trạm tra cứu
- Thiết bị tự mượn trả cho bạn đọc (self-check)
- Tủ đặt mượn tài liệu
- Hệ thống trả sách 24h, phân loại tài liệu tự động
- Phòng nghiệp vụ thư viện
- Phòng đọc thiếu nhi
- Xe thư viện lưu động

Nedap - IDT