.

Cổng tìm kiếm tập trung - WorldCat Discovery

Kính gửi Quý khách,

IDT Việt Nam hân hạnh đem tới trải nghiệm Cổng tìm kiếm tập trung - chỉ với một ô tìm kiếm khám phá tới tài liệu in, tài liệu số và tài liệu điện tử. Đây là dịch vụ mang tên WorldCat Discovery, được xây dựng bởi OCLC (hợp tác xã thư viện toàn cầu).

Dưới đây là video giới thiệu WorldCat Discovery:

Video demo

 

 

Trân trọng,

IDT.