.

Cổng từ an ninh thư viện

Cổng từ: Đặt tại lối ra/vào của thư viện. Có tác dụng phát hiện và báo động bằng đèn báo và âm thanh khi có tài liệu mượn sai quy trình mang ra khỏi cổng. Cổng có thể có cấu trúc 2 cánh (1 lối đi) hoặc 3 cánh (2 lối đi), hoặc nhiều hơn
Cổng từ: Đặt tại lối ra/vào của thư viện. Có tác dụng phát hiện và sinh ra tín hiệu báo động khi có tài liệu mượn sai quy trình được mang ra khỏi cổng. Cổng có thể có cấu trúc 2 cánh (1 lối đi) hoặc 3 cánh (2 lối đi), hoặc nhiều hơn
Cổng từ: Đặt tại lối ra/vào của thư viện. Có tác dụng phát hiện và sinh ra tín hiệu báo động khi có tài liệu mượn sai quy trình được mang ra khỏi cổng. Cổng có thể có cấu trúc 2 cánh (1 lối đi) hoặc 3 cánh (2 lối đi), hoặc nhiều hơn
Chức năng: khử từ cho dây từ. Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…
Chức năng: khử từ cho dây từ. Loại cầm tay. Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…
Chức năng: nạp từ cho dây từ. Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…
Máy nạp/khử từ cho tài liệu in: Có tác dụng khử từ khi bạn đọc có nhu cầu mượn, và tái nạp từ khi bạn đọc trả tài liệu.
Chức năng: khử từ cho dây từ. Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…
Sử dụng để đảm bảo an ninh cho CD/DVD được dán dây từ
Dây từ (còn gọi là tem từ, chỉ từ, dải từ) dành cho tài liệu in: có loại dây từ dùng cho tài liệu bìa cứng (đưa vào gáy sách), hoặc bìa mềm (dán bên trong trang sách – sát gáy sách)