.

Cung cấp và lắp đặt trạm thủ thư đa năng - Đại học Dầu khí Việt Nam

Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của đất nước.

Với số lượng sinh viên đông đảo, việc hỗ trợ mượn/trả tài liệu, giáo trình được xem là vấn đề được quan tâm nhất của đội ngũ cán bộ, quản lý thư viện trường.

Sau khi tham khảo và được sự tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, Thư viện trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã chọn  Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT Vietnam) làm nhà cung cấp “Trạm thủ thư đa năng (SelfServer) – NEDAP”. Tháng 07/2017, IDT Vietnam đã triển khai, lắp đặt, cấu hình, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao thiết bị cho cán bộ, thủ thư  trong thư viện trường.

Trạm thủ thư đa năng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, có thể dùng như một trạm tự phục vụ (mượn/trả tài liệu tự động) hoặc một trạm lưu thông hay lập trình chip. Với sự hỗ trợ của SelfServer việc mượn trả tài liệu của sinh viên tại trường đã trở nên vô cùng dễ dàng và việc quản lý lưu thông của các cán bộ thư viện cũng không gặp nhiều khó khăn như trước.