.

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

IDT hân hạnh đồng hành cùng sự kiện này

Ngày 10/12/2020, Đại hội Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) nhiệm kỳ VII (2020-2023) đã được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với sự tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan Thông tin - Thư viện các trường và viện nghiên cứu đại học khu vực phía Bắc. Về phía doanh nghiệp có nhiều Công ty về các giải pháp tự động hóa Thư viện tham gia, trong đó có sự tham dự của Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số.

Trong đại hội, một số cá nhân và tập thể đã được vinh danh, cụ thể: Hội Thư viện Việt Nam tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 19 cá nhân; Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; NALA tặng giấy khen cho 20 tập thể và 05 cá nhân.

Đại hội cũng đã bầu ra 05 thành viên thuộc Ban Thường trực; 11 thành viên thuộc Ban Thường vụ và 23 thành viên Ban Chấp hành nhằm phân chia trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của NALA trong nhiệm kỳ mới.

Cùng với các thay đổi về nhân sự của các Ban, Đại hội nhiệm kỳ VII (2020-2023) xác định các phương hướng hoạt động như sau:

1. Về công tác tổ chức: Phát huy vai trò của liên chi hội thư viện đại học trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa, hiện đại đại hóa, phát triển thư viện số, để thực hiện liên thông, chia sẻ nguồn lực thông tin với các cơ quan thông tin – thư viện trong nước và quốc tế...

2. Về công tác chuyên môn – nghiệp vụ: Đề xuất và tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước ra các văn bản trong lĩnh vực bổ sung, trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện đại học; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bổ sung, trao đổi, mượn liên thư viện và sử dụng chung nguồn lực thông tin trong các thư viện đại học, viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới...

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về thông tin – thư viện tổ chức hội thảo và các chương trình tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thư viện số như: Phát triển, bảo quản lưu trữ tài nguyên số; Quản trị thông tin - tri thức số; Hạ tầng công nghệ, Dịch vụ, Bản quyền thư viện số, Trung tâm tri thức số và đào tạo nâng cao năng lực thông tin...

4. Về công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: Khuyến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tiêu chuẩn hóa đối với các thư viện đại học, nhất là các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng thông tin, đội ngũ cán bộ thư viện và sớm hình thành mạng thư viện đại học để thực hiện việc chia sẻ nguồn lực, thực thi một cách thống nhất chính sách liên quan tới các quá trình tạo lập, lưu giữ, quản lý và khai thác thông tin nói chung; Kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của Website Liên hiệp, hộp thư điện tử dùng chung, sử dụng các mạng xã hội (Facebook, Zalo) để thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau...

Trong phần thảo luận của đại hội, một số ý kiến đã được các đại biểu đưa ra, liên quan đến quá trình liên kết, quản lý và chia sẻ dữ liệu – tri thức, phát triển nguồn nhân lực, sự cần thiết phải tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo và tập huấn nghiệp vụ, cũng như sự quan tâm hơn nữa dành cho các thư viện đại học khối ngành an ninh...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:
 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

 

Đại hội Liên chi Hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc (NALA) khóa VII (2020-2023)

_____________________________________________________
Nguồn tin gốc: Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tổng hợp nội dung: Hải Anh.
Hình ảnh: Hoài Nam.
Ngày đăng: 16/12/2020.