.

Đại hội Liên Chi Hội Thư viện ĐH Khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2016-2019

Đại hội Liên Chi Hội Thư viện ĐH Khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2016-2019

Đại hội Liên Chi Hội Thư viện ĐH Khu vực phía Bắc nhiệm kỳ 2016-2019

 

“Công ty IDT hân hạnh tham gia tài trợ sự kiện này”

           

Ngày 3/11/2016, tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã tổ chức Đại hội khoá VI (2016-2019).

Tới tham dự Đại hội có Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ông Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc; bà Nguyễn Thị Khánh Ly – chuyên viên Vụ thư viện đại điện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; bà Trần Thị Quý – nguyên trưởng khoa Thông tin thư viện – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, đại điện Khoa Thư viện – Đại học Văn Hóa; ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Thư viện Quốc Gia Việt Nam và lãnh đạo thư viện 65 trường Đại học, Cao đẳng Khu vực phía Bắc.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2016 đã nêu những kết quả Liên Chi hội đạt được như: Kiện toàn tổ chức; Soạn thảo quy chế hoạt động đã được phê duyệt; Chuẩn hoá công tác chuyên môn nghiệp vụ; Chú trọng đến việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm thư viện… Đồng thời, cũng nêu lên những yếu kém cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới trong công tác bổ sung - trao đổi hay công tác thông tin - tuyên truyền…

Sau 4 nhiệm kỳ hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhiều khó khăn do thiếu sự chỉ đạo, hỗ trợ từ đơn vị chủ quản, nhiệm kỳ V (2013-2016), Liên Chi hội Thư viện Đại học khu vực phía Bắc đã chính thức là thành viên của Hội Thư viện Việt Nam có cơ chế hoạt động được xác định đầy đủ với tư cách là hiệp hội nghề nghiệp. Sự giúp đỡ tích cực của Hội Thư viện Việt Nam, Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Vụ Cơ sở vật chất và trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giúp Liên Chi hội tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trong tổ chức nghề nghiệp.

            Trong thời gian vừa qua, Công  ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số đã tham gia các hoạt động của Liên chị hội hết sức sôi nổi và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển Liên chi hội nói riêng và ngành thông tin – thư viện nói chung. Với những thành tích nổi bật của mình, Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số đã được đón nhận giấy khen tập thể của Liên chi hội.