.

Dây từ dùng cho đĩa CD/DVD

Sử dụng để đảm bảo an ninh cho CD/DVD được dán dây từ

Sử dụng làm chức năng an ninh cho CD/DVD, đường kính Ø118mm

Chức năng:

Chuyên dùng cho CD/DVD

Đường kính:

Ø118mm

Khả năng nạp khử nhiều lần:

Khả năng tương thích hệ thống EM hãng khác:

Quy cách đóng gói:

100 chiếc/hộp