.

Dây từ Tail Tag dùng cho sách báo tài liệu

Dây từ (còn gọi là tem từ, chỉ từ, dải từ) dành cho tài liệu in: có loại dây từ dùng cho tài liệu bìa cứng (đưa vào gáy sách), hoặc bìa mềm (dán bên trong trang sách – sát gáy sách)

- Chuyên dùng cho sách, báo, tạp chí... (gồm bìa cứng và bìa mềm)

- Hai mặt dính.

Chức năng:

chuyên dùng cho sách, báo, tạp chí... (gồm bìa cứng và bìa mềm)

Kích thước:

- Chiều dài (dây từ): 165 mm
- Chiều rộng: 4 mm

Khả năng nạp khử nhiều lần:

Khả năng tương thích hệ thống EM hãng khác:

Quy cách đóng gói:

1000 chiếc/hộp