.

Dịch vụ bảo trì

Dịch vụ gia hạn bảo trì hệ thống thiết bị
Dịch vụ gia hạn bảo trì áp dụng với các hệ thống, thiết bị đã ký hợp đồng gia hạn bảo hành bảo trì sau khi hết hạn bảo hành theo các hợp đồng đã ký với công ty IDT VIETNAM. LỢI ÍCH CỦA VIỆC GIA HẠN BẢO HÀNH BẢO TRÌ Được hỗ trợ xử lý bởi đúng đơn vị đã cung cấp hệ thống, thiết bị Các hệ thống, thiết bị sẽ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Đảm bảo các hệ thống, thiết bị luôn luôn...