.

Dự án tiêu biểu

Thư viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ được thành lập năm 1975 cùng với sự thành lập của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ (Lúc bấy giờ là Viện Khoa học Xã hội Miền Nam). Là một thư viện chuyên ngành, Thư viện Khoa học Xã hội phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các...
Viện Nghiên cứu Hán Nôm là một cơ quan duy nhất ở Việt Nam vừa là Trung tâm bảo tồn các nguyên bản chữ Hán và chữ Nôm, vừa là Trung tâm khai thác các tư liệu chữ Hán và chữ Nôm. Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm có vốn tài liệu rất đa dạng và phong phú về mặt chủng loại. Vốn tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện có, được hình thành từ 2 nguồn chính: 1) Mua trực tiếp của nhà nước...
Trung tâm Thông tin -Thư viện Lương Định Của, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiền thân là Thư viện Đại học Nông - Lâm) là một thư viện chuyên ngành, được hình thành cùng với ngày thành lập Trường (2 - 10 - 1956). Trước xu thế phát triển và các yêu cầu, đòi hỏi cần đáp ứng càng cao trong lĩnh vực Thông tin - Tư liệu toàn cầu nói chung và hoạt động đào tạo, NCKH nói riêng của HVNNVN, Trung tâm...
Học viện Khoa học xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Là cơ sở giáo dục duy nhất trong cả nước chỉ đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Hàn Lâm KHXHVN; Nghiên cứu khoa học bồi dưỡng chuyên môn...
Sứ mệnh của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước. Để hướng tới mục tiêu chung của trường, "đến năm 2025, trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một trong...