.
CSDL dien tu Gale

Gale In Context: Elementary

Gale In Context: Elementary là bộ cơ sở dữ liệu cung cấp cho trẻ em tiểu học một nơi để tìm câu trả lời cho câu hỏi của các em, thực hành kỹ năng nghiên cứu và khám phá sở thích trong và ngoài lớp học. Cung cấp cho giáo viên truy cập vào các tài nguyên số để bổ sung chương trình và tăng cường giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.

Nền tảng đơn giản, dễ sử dụng giúp học sinh làm quen với nghiên cứu học tập từ nội dung phù hợp với lứa tuổi, đáng tin cậy, liên quan đến chương trình được giảng dạy bao gồm các môn học, động vật, địa lý, sức khỏe, người nổi tiếng, văn học, nghiên cứu xã hội, thể thao và công nghệ.

Gale In Context: Elementary có hình ảnh phong phú, công cụ sử dụng thiết kế hiện đại và chức năng tìm kiếm trực quan, giúp trẻ em tiểu học, giáo viên và phụ huynh dễ dàng tìm thấy thông tin liên quan đến bài học trong các bài báo, tạp chí, sách điện tử, tạp chí, tài liệu tham khảo...

Nội dung đến từ các nhà xuất bản giáo dục hàng đầu, như Bách khoa toàn thư Britannica, Blackbirch Press, KidsPost từ Washington Post,Youngzine… Nội dung cập nhật liên tục, giúp trẻ em dễ dàng tìm kiếm các sự kiện quan trọng liên quan đến các sự kiện hiện tại và quá khứ.

Chủ đề

 • Nghệ thuật và Âm nhạc
 • Động vật
 • Dân tộc
 • Thực vật
 • Địa lý học
 • Sức khỏe
 • Văn học
 • Khoa học
 • Công nghệ
 • Nghiên cứu xã hội
 • Thể thao

Liên tục cập nhật "I Wonder..." Các câu hỏi nằm trên trang chủ thu hút trẻ em vào các lĩnh vực chủ đề.

Tổng quan về chủ đề với giao diện trực quan.

Tích hợp các công cụ G Suite for Education và Microsoft Office 365 cho phép người dùng chia sẻ, lưu và tải xuống nội dung.