.

Gale ebooks

Co so du lieu gale ebook
Cơ sở dữ liệu Gale ebook Cung cấp cho người dùng trải nghiệm sách điện tử mọi lúc, mọi nơi, sử dụng trên các thiết bị điện tử. Sách điện tử Gale cung cấp những xuất bản hàng đầu bao gồm các lĩnh vực chủ đề được nghiên cứu nhiều nhất. Sách điện tử Gale cho phép người dùng truy cập và tải xuống không giới hạn; tối ưu hóa để tìm kiếm, khám phá mang đến trải nghiệm phù hợp cho học tập và nghiên...