.

Giá sách thông minh RFID

Sau khi quét thẻ bạn đọc trên Trạm tra cứu đặt mượn tài liệu, CSDL xác nhận thông tin đặt mượn của bạn đọc, khi đó vị trí khoang chứa tài liệu trên giá sách thông minh sẽ sáng đèn, bạn đọc chỉ việc đơn giản ra lấy tài liệu và làm thủ tục đăng ký mượn trên thiết bị tự mượn/trả tài liệu.

Bằng cách vuốt thẻ đọc hay bấm số thẻ đọc trên trạm đặt tài liệu, bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng dựa theo tín hiệu đèn LED được hiện trên giá sách.

Thiết bị chỉ hỗ trợ nhãn RFID theo công nghệ UHF và được kết nối với trạm đặt tài liệu

  • Bằng cách đọc thẻ bạn đọc hay bấm số thẻ đọc trên trạm đặt tài liệu, bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng dựa theo tín hiệu đèn LED được hiện trên giá sách.
  • Thiết bị chỉ hỗ trợ nhãn RFID theo công nghệ UHF và được kết nối với trạm tra cứu đặt mượn tài liệu.