.

Giải pháp Quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Trường Đại học

Quản lý dữ liệu khoa học Công nghệ tại Thư Viện

Giải pháp Quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Trường Đại học

Vào ngày 2/10/2021 IDT Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo trực tuyến: “Quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học” kéo dài 3 giờ (8h30-11h30). 

Hội thảo quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học

 

 Nội dung chương trình xoay quanh việc quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học - một vấn đề đang được quan tâm và chú trọng hiện nay.

TS Trần Ái Cầm - Hiệu Trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phát biểu khai mạc hội thảo trực tuyến.

Cùng với sự tham gia của các diễn giả đến từ các trường Đại học lớn tại Việt Nam:

Th.S Trần Thị Thúy Kiều - Đại học Nguyễn Tất Thành mở đầu với bài báo cáo: Một số vấn đề về xây dựng đề án cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tại trường đại học”. Nội dung báo cáo nêu lên sự cần thiết của đề án đối với công tác quản lý dữ liệu khoa học công nghệ tại Trường Đại học; Quy trình xây dựng đề án; Các nội dung cơ bản và các quy trình có liên quan đến triển khai đề án.

Báo cáo 1

 

Anh Trịnh Xuân Giang- Công ty IDT Vietnam trình bày báo cáo: “Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học”. Nội dung báo cáo tập trung về khái niệm cơ bản về Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học, lịch sử phát triển của phần mềm và các tính năng chính mà một hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học cần có.

báo cáo hội  thảo 2

 

Th.S Đỗ Văn Châu - Đại học RMIT với báo cáo “Phát triển tài nguyên thông tin số và các vấn đề liên quan”. Những nội dung cơ bản của hoạt động xây dựng tài nguyên thông tin số cho thư viện bao gồm lập kế hoạch, chọn tài liệu, số hóa, tổ chức, lưu trữ và bảo quản tài liệu số. Bên cạnh đó, khuyến nghị thư viện tìm kiếm và thu thập nguồn tài liệu số miễn phí và hợp pháp sẵn có để làm phong phú thêm tài nguyên số của thư viện.

báo cáo hội thảo 3

Th.S Phan Ngọc Đông - Đại học Đà Lạt với báo cáo Ứng dụng phần mềm DSpace-CRIS tại Trường Đại học Đà Lạt”. Phần mềm mã nguồn mở và kinh nghiệm triển khai Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace-CRIS trong xây dựng hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu tại Trường Đại học Đà Lạt. 

Báo cáo hội thảo 4

Th. S Nguyễn Thị Kim Tri - Đại học Việt Đức với báo cáo “Dịch vụ học thuật đổi mới phục vụ mô hình Trường Đại học Nghiên cứu. Báo cáo nêu lên những xu hướng phát triển các Dịch vụ học thuật trên thế giới và trong nước; Những dịch vụ học thuật triển khai tại Trường Đại học Việt Đức; Yêu cầu về sự thay đổi: vai trò, tầm nhìn, sứ mệnh, quản lý sự thay đổi. 

Báo cáo hội thảo số 5

 

Cùng với sự tham gia của gần 200 Đại Biểu từ các cơ quan, trường học trên cả nước đã tạo nên thành công rực rỡ cho hội thảo: “Quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Thư viện Trường Đại học”

Toàn cản hội thảo

 

Hội thảo đã kết thúc và bước đầu giải quyết các vấn đề cơ bản trong một hệ thống, từ cách xây dựng kế hoạch, đề án đến việc xây dựng nguồn tài nguyên thông tin, số hóa tài liệu để tạo lập nguồn dữ liệu số, việc lựa chọn và xây dựng nền tảng công nghệ để đưa hệ thống đến với người dùng thông qua các dịch vụ thư viện để quản lý những cơ sở dữ liệu về Khoa học Công nghệ tại trường Đại học. Bên cạnh đó, là những chia sẻ của cách xây dựng cơ sở dữ liệu của những thư viện Trường Đại học lớn trên cả nước.

Nhằm quản lý dữ liệu Khoa học Công nghệ tại Trường đại học được hiệu quả, Công ty IDT Vietnam xin giới thiệu đến quý khách hàng giải pháp tối ưu các vấn đề về quản lý các thông tin KHCN - Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học (RIMS – Research information management systems) giúp lưu trữ các dữ liệu linh hoạt, chứa đựng toàn bộ các dữ liệu về nghiên cứu khoa học, thông tin nhà nghiên cứu và toàn bộ các thông tin khác liên quan đến các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, phần mềm RIMS còn giúp tăng khả năng hiển thị và uy tín của tổ chức khi xuất bản nghiên cứu được hợp nhất tại một truy cập trung tâm. Phần mềm thúc đẩy kết quả nghiên cứu của đơn vị và thu hút truy cập của giảng viên, sinh viên và các cá nhân hay tổ chức tài trợ. Đây cũng là cơ sở khuyến khích văn hóa nghiên cứu và các phương pháp tiếp cận liên ngành đối với nghiên cứu tại đơn vị và tích hợp yêu cầu hồ sơ nhà nghiên cứu và các ấn phẩm từ ORCID.

Phần mềm RIMS sẽ là một giải pháp tối ưu giúp quản lý các thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học. Phần mềm thân thiện với người dùng, hỗ trợ đắc lực cho người quản lý, cán bộ xử lý và các nhà khoa học.

Xem thêm thông tin chi tiết về Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học (RIMS) TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số (IDT Vietnam)

Email: sales@idtvietnam.vn 

Tel: 0246.326.1898