.

GPO Monthly Catalog

Bộ CSDL của văn phòng in ấn chính phủ (Government Printing Office) cung cấp các biểu ghi thư mục của các tài nguyên thông tin Chính phủ Hoa Kỳ được lưu trữ tại các thư viện lưu trữ liên bang (Federal Depository Libraries)

GPO Monthly Catalog chứa hơn 507,000 biểu ghi của các tài liệu từ 1976 – nay và được cập nhật hàng tháng.

Các loại tài liệu trong GPO Monthly Catalog bao gồm:

  • Báo cáo của Quốc hội
  • Tài liệu trong các phiên chất vấn của Quốc hội
  • Tài liệu thảo luận, tường thuật các buổi họp
  • Tư liệu các phiên tòa

Tài liệu được ban hành bởi Nhà trắng và các bộ ngành chức năng.

Sản phẩm liên quan