.

Hệ thống tự động hóa thư viện RFID

Các thẻ tag có hiệu suất về phí tổn rất tốt, cùng với hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng quản lý thư viện và đa phương tiện. Các sản phẩm dạng khối cho phạm vi đọc tốt nhất, kích thước và hiệu suất được tối ưu trong một thiết kế nhỏ gọn. 
Stingray được sử dụng tốt nhất cho tất cả các loại đĩa: CD, DVD và Blu-ray. Nó cung cấp hiệu suất tối đa và khả năng đọc mạnh mẽ cho các thư viện và các ứng dụng cho thuê. Sản phẩm hình cá đuối gai có đặc tính kết dính mạnh mẽ, đáng tin cậy và có tuổi thọ lâu dài trong thư viện và các ứng dụng cho thuê. Stingray là sản phẩm có hiệu năng và tính bảo mật tuyệt vời cùng với hiệu quả chi phí...