.

Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa

Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa

Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa

  “Công ty IDT hân hạnh tham gia tài trợ sự kiện này”

 

Ngày 01/11/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án với mục đích nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được sau thời gian triển khai.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo đã đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Đề án, khẳng định những kết quả đáng khích lệ mà thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá đã nỗ lực đạt được trong hơn 2 năm qua, góp phần xây dựng môi trường, cung cấp các dịch vụ, tổ chức các hoạt động để tạo điều kiện cho người dân có thể thực hiện việc học tập suốt đời. Trong hoạt động thư viện, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng phát huy nguồn lực thông tin hiện có, mở rộng các dịch vụ mới và đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sách, báo… Tại các bảo tàng, nội dung trưng bày không ngừng sáng tạo, ngày càng khẳng định vị thế của mình trong hệ thống thiết chế văn hoá của đất nước. Nhiều bảo tàng đã chủ động liên kết với ngành giáo dục thực hiện chương trình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Các trung tâm văn hoá, nhà văn hoá, câu lạc bộ được đầu tư sửa chữa, xây dựng và ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hoá chưa được quan tâm đúng mức, kinh phí và nguồn lực chưa đảm bảo… đã ảnh hưởng đến việc triển khai Đề án và việc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân.

Kết luận tại Hội thảo, bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khẳng định sự thiết thực của Đề án, những kết quả bước đầu đã đạt được của các thiết chế văn hoá. Thứ trưởng cũng đề nghị các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ cần chủ động hơn trong việc thực hiện kế hoạch, áp dụng những biện pháp tích cực và tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ việc học tập suốt đời cho người dân; Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục đào tạo, hội khuyến học trong việc triển khai thực hiện Đề án…